Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


Tagi


DVD | pieniądze | raty kredytu | Panasonic | domy maklerskie | reklama internetowa | wynik finansowy | bilety | zwroty | biuro turystyczne |
Bankowość internetowaOd kilku lat bank nie musi już instalować specjalistycznego oprogramowania w komputerze osobistym klienta, ponieważ do nawiązania z nim aktywnego kontaktu wystarczy tylko, aby miał on dostęp do sieci Internet. Początkowo, głównie ze względów bezpieczeństwa, Internetem posługiwano się jedynie w celach promocyjno-informacyjnych. Jednak z czasem zwiększano funkcjonalność tego elektronicznego kanału dystrybucji tak, że dziś bankowość internetowa jest coraz bardziej powszechną formą świadczenia usług bankowych.

Bank wirtualny powstał na bazie Internetu. Zasadniczymi elementami Internetu są poczta elektroniczna i Word Wide Web (WWW). WWW stanowi system hipermedialny obejmujący cały świat, który pozwala na tworzenie w dowolnym miejscu dokumentu odsyłaczy (linkow) do innych źródeł. Oprócz tekstu strony WWW mogą zawierać również grafikę i elementy dialogowe. Dzięki odsyłaczom do zewnętrznych plików można korzystać z praktycznie nieograniczonych zasobów informacji dźwiękowych i wizualnych. Hipermedialne strony mogą być przeglądane za pomocą przeglądarek wszystkich systemów operacyjnych i środowisk graficznych.

Banki, które występują na rynku usług internetowych, występują jako:
- bank internetowy będący samoistnym oddziałem; jest to odrębny wirtualny oddział tradycyjnej placówki bankowej obsługujący dotychczasowych klientów banku, którzy chcą korzystać z usług za pośrednictwem Internetu; istnieje tu konieczność założenia dodatkowego rachunku bankowego
- bank internetowy jako dodatkowy kanał dostępu, gdzie klient nie musi zakładać oddzielnego konta, a jedynie poprosić o rozszerzenie możliwości posiadanego rachunku o dostęp do Internetu
- bank internetowy w pełni wirtualny (bez sieci oddziałów)

Cechy banku wirtualnego:
- w banku wirtualnym przestaje istnieć najważniejsza część tradycyjnego banku: sala operacyjna, której funkcje przejmują sieć komputerowa i poczta elektroniczna
- klient połączony jest z bankiem wirtualnym przez Internet
- w banku wirtualnym nie ma fizycznego ruchu pieniędzy ani dokumentacji
- wszystko funkcjonuje w postaci zapisu elektronicznego
- dla banku wirtualnego nie istnieją granice państwowe. Może on mieć klientów w każdym miejscu na kuli ziemskiej, przy tym obywa się bez pośredników-sprzedawców usług i banków korespondentów
- przestają istnieć problemy charakterystyczne dla banku tradycyjnego: problem obsługi kasowej i utrzymania zaplecza bankowego (rzeczowego i osobowego)
- wszystkie operacje są dokonywane automatycznie i przeprowadzane w sieci komputerowej
- istnieje możliwość korzystania z usług banku wirtualnego we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę

Podstawowe operacje przeprowadzane za pośrednictwem Internetu to:
- sprawdzanie salda rachunku
- sprawdzanie historii operacji
- dokonywanie przelewów
- anulowanie przelewu niezrealizowanego
- zlecenia stałe
- obsługa lokat terminowych
- zamawianie kart płatniczych i czeków
- zgłaszanie zastrzeżeń kart płatniczych i czeków

Obserwując rozwój bankowości wirtualnej, można wyróżnić trzy poziomy wykorzystania Internetu:
Etap pierwszy: Point of Information (POI), będący jedynie internetową wizytówką banku. Oprócz informacji o samym banku zawiera też dane o produktach i usługach.
Etap drugi: Point of Contact (POC), umożliwiający otrzymanie dodatkowych materiałów informacyjnych na życzenie klienta. Bywa wykorzystywany przez banki jako jedno ze źródeł informacji o kliencie. Serwis POC może być rozszerzony o proste usługi aktywne takie jak przesyłanie e-mailem danych o transakcjach na koncie.
Etap trzeci: najwyższy poziom rozwoju wykorzystania sieci to Point of Sale (POS), w którym Internet nabiera znaczenia jako kanał dystrybucji, a nie tylko narzędzie marketingu i wspierania sprzedaży.

W Polsce wskazując na bariery rozwoju bankowości internetowej, można wyróżnić:
- niskie wskaźniki korzystania z usług bankowych ogółem
- obawę o bezpieczeństwo transakcji
- wysokie koszty sprzętu komputerowego i połączeń
- trudności z dostępem do sieci
- przyzwyczajenie do klasycznego banku
- barierę umiejętności - brak wiedzy na temat korzystania z sieci mBank

W listopadzie 2000r. pojawił się pierwszy w pełni wirtualny bank w Polsce: BRE Bank S.A. otworzył mBank-internetowy bank bez realnych placówek. mBank jest dostępny dzięki nowoczesnym technologiom 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Zakres operacji jakie można wykonać różni się w zależności od tego, w jaki sposób następuje kontakt się z mBankiem. Na stronach mBanku można znaleźć pełne informacje dotyczące oferty i funkcjonowania banku.

Statystyka tekstu: znaki - 4582 | słowa - 577 | zdania - 24

Tagi: #

Podobne tematy:
- Bankowość elektroniczna jako kanał komunikacji z klientem
- Zalety i wady bankowości elektronicznej
- Historia banku PeKaO
- Kredyt bankowy
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie