Biznes plan
https://testujpredkosc.pl/speedtest

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


https://opiniuj24.com/opinie/AirMAX-Internet-Opinie

Tagi


przelew | oprocentowanie kredytu | zabezpieczenie kredytu | Ford | serwis aut | pożyczki dla firm | koszty w firmie | RRSO | kredyt dla firmy | makrootoczenie |
Zalety i wady bankowości elektronicznej

strona na abonament

Możliwości, jakie dostarcza bankowość elektroniczna, które zaoferował pierwszy bank internetowy w Polsce to przede wszystkim:
- oszczędność czasu
- możliwość efektywniejszego zarządzania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym
- możliwość drukowania potwierdzeń wykonania dyspozycji złożonych w banku oraz generowanie różnego rodzaju raportów i zestawień, które mogą zostać uporządkowane wg numeru zlecenia, beneficjenta, itd. Czy raportów dziennych podsumowujących dzień operacyjny – w przypadku home banking
- możliwość wydawania dyspozycji z domu lub siedziby firmy

Bankowość elektroniczna to korzyści dla klientów i dla banków. Przejawiają się one w znacznej redukcji kosztów przeprowadzanych elektronicznie transakcji. Nowe kanały dystrybucji dają szansę w poszerzeniu działalności i zwiększeniu liczby kanałów poprzez dotarcie do osób lub instytucji, których siedziba znajduje się daleko od oddziału. Umieszczenie usług BE w ofercie bankowej ma duży wpływ na poprawę wizerunku banku.

Większość klientów banków elektronicznych jest zadowolona z oferowanych usług. Uważają je za lepsze od usług tradycyjnych. Doceniają ich rosnącą jakość i profesjonalizm, mimo że ich oczekiwania ciągle rosną. Duże zainteresowanie usługami bankowości elektronicznej można zaobserwować wśród ludzi młodych, wykształconych lub studiujących oraz ludzi biznesu. Jest im o wiele łatwiej zaufać nowoczesnym, dopiero rozwijającym się, technologiom. Zaufanie klientów banków elektronicznych do oferowanych przez nie usług (w tym poczucie bezpieczeństwa), jak na razie, poza trzema, wymienionymi powyżej, przenikającymi się grupami społecznymi, jest stosunkowo niskie.

Klienci nie są do końca przekonani o trafności wyboru, codziennie sprawdzają swoje konto, oprócz wirtualnych kont często dalej korzystają z tradycyjnych. Jednak zainteresowanie tymi usługami gwałtownie rośnie. Banki zdały sobie sprawę z faktu, że ich klienci stawiają duże wymagania, że relacja bank – klient w znacznym stopniu musi opierać się na zaufaniu. Dlatego starają się je zdobyć, m. in. poprzez uświadamianie społeczeństwa o stosowanych mechanizmach zabezpieczających i ich niezawodności.

Obok niezadowalającego zaufania klientów ograniczeniem kontaktu z bankiem będzie dostęp klientów indywidualnych do odpowiedniego sprzętu np. W wypadku Internet- banking z komputera. Trudnością jest także przełamanie przywiązania do sprawnych, tradycyjnych metod kontaktu z bankiem. Klienci obawiają się pozostawienia ich samotnymi w wirtualnym świecie finansów.

W niedługim okresie czasu każdy bank będzie oferował usługi bankowości elektronicznej. Jednak nie wszystkie banki w najbliższym czasie staną się w pełni wirtualne (być może nigdy do tego nie dojdzie). Społeczeństwo musi się wcześniej w pełni zinformatyzować, rozwinąć się musi m. in. doradztwo on-line. Z konta prawdopodobnie będzie można korzystać każdą możliwą drogą. Każdym kanałem będzie można zrealizować wszystkie możliwe operacje. Wiedza społeczeństwa o usługach bankowości nie jest wystarczająca. Wiele grup społecznych nie ma pojęcia, na czym one polegają.

Duże zainteresowanie usługami bankowości elektronicznej można zaobserwować wśród ludzi młodych, wykształconych lub studiujących oraz ludzi biznesu. Jednak większość aktualnych klientów banków elektronicznych jest zadowolona z oferowanych usług. Uważają je za lepsze od usług tradycyjnych. W najbliższym czasie będziemy obserwować wzrost zainteresowania usługami bankowości elektronicznej. Wraz z postępującą informatyzacją ludzkości, będzie po nie sięgać coraz więcej grup społecznych. Usługi te będą obdarzone znacznie większym zaufaniem.

Oferta banków będzie coraz bardziej różnorodna, zindywidualizowana, skierowana jednocześnie do każdego użytkownika z osobna. Koncepcja BE przedstawia typ zdywersyfikowanego banku, który obejmuje:
1. tradycyjne oddziały z wydzielonymi strefami samoobsługowymi dostępnymi 24 h na dobę
2. niewielkie placówki zlokalizowane w bezpośredniej bliskości osiedli mieszkaniowych, centrów handlowych itp.
3. udostępnienie usług poprzez elektroniczne kanały dystrybucji
Rozwiązanie to zapewnia kompleksową obsługę klienta i różnicuje jej formy w zależności od dochodowości klienta

Statystyka tekstu: znaki - 4229 | słowa - 522 | zdania - 42

Tagi: #

Podobne tematy:
- Bankowość elektroniczna jako kanał komunikacji z klientem
- Wybór medium reklamowego
- Bankowość internetowa
- Jak napisać pracę magisterską
- Zmiany prawne po krachu giełdowym w 1929 roku

Nowe tematy:
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju
- Giełda jako wskaźnik koniunktury ex-ante


TEST