Biznes plan
syrjus.pl

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


pyskowice.com.pl/is,jak-sprawdzic-szczelnosc-okien,270925,808123.html

Tagi


obrót | wskaźniki płynności | inwestowanie na giełdzie | ryzyko | reklamodawcy | promocja przedsiębiorstwa | kredyt inwestycyjny | biuro turystyczne | pożyczki dla firm | kredyty gotówkowe |
Wywiady w procesie selekcji pracownikówWywiady są sytuacją interpersonalną polegającą na zdobywaniu informacji o potencjalnym pracowniku. Wyróżniamy wywiady wstępne, pogłębione, indywidualne, grupowe, ustrukturalizowane, nieustrukturalizowane, mieszane, problemowe, stresowe.

Wywiad wstępny (rozmowa kwalifikacyjna)
Celem rozmowy jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem. W trakcie rozmowy zdobywa się wstępne informacje o kandydacie, a kandydat zdobywa informacje o firmie.

Wywiad pogłębiony
Polega na prowadzeniu rozmowy z kandydatem pod kątem dwóch kwestii: czy kandydat potrafi sprostać wymogom, jakie stawia mu dana praca i jak wypadają jego odpowiedzi na tle wypowiedzi innych.

Wywiad indywidualny
Ma miejsce gdy jest jedna osoba prowadząca i jeden kandydat do pracy.

Wywiad grupowy
Występować może w różnych wariantach, np. kiedy dwóch lub więcej prowadzących rozmawia z jednym kandydatem, jeden prowadzący rozmawia z kilkoma kandydatami lub kilka prowadzących prowadzi rozmowę z kilkoma osobami.

Wywiady ustrukturalizowany (dyrektywny)
Zakreśla ścisłe ramy w zadawaniu pytań. Polega na starannym przygotowaniu, tematycznie ułożonych pytań i zadawaniu tych samych pytań kolejnym kandydatom, porównując ze sobą wyniki. Zaletą jest to, że ocena jest bardziej pełna i widać jak dany kandydat wypada na tle innych. Z kolei jest to forma mało elastyczna, nie dająca szans na rozwinięcie interesujących kwestii. Ogranicza możliwości popełnienia błędów, przez co zwiększa szansę dobrania właściwej osoby. Żeby tę szansę jeszcze zwiększyć, można stosować dodatkowe instrumenty np. próby pracy, testy, umiejętności.

Wywiady nieustrukturalizowany (niedyrektywny)
Daje swobodę w zadawaniu pytań przez co daje możliwość stworzenia bezpośredniej i przyjacielskiej atmosfery. Kandydat ma szansę pogłębić interesujące go zagadnienia. Zaletą tej formy jest to, że każda osoba może pełniej zaprezentować swój wizerunek.

Wywiady problemowe
Polegają na przedstawieniu do rozwiązania kilku kandydatom konkretnego problemu. Zazwyczaj jest kandydat, który znajdzie najlepsze rozwiązanie.

Wywiady stresowe
Dotyczą osób zatrudnionych na stanowiskach, na których występuje duża kumulacja sytuacji stresowych (np. policjant). Wywiady przeprowadzane są we wrogiej atmosferze, w sposób szorstki, pod presją czasu.

Statystyka tekstu: znaki - 2356 | słowa - 278 | zdania - 24

Tagi: #rekrutacja pracowników #selekcja pracowników #praca

Podobne tematy:
- Rekrutacja i selekcja pracowników w przykładowej firmie X
- Referencje i testy w procesie rekrutacji
- Rekrutacja i selekcja pracowników
- Szkolenia pracowników firmy
- Proces szkoleń w przedsiębiorstwie X

Nowe tematy:
- Upadłość podmiotów umowy faktoringowej
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju