Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


Tagi


płatności w internecie | Opel | controlling | kryzys gospodarczy | kadry | hotele | rachunek | wskaźniki płynności | kredyt w rachunku kredytowym | saldo |
Kredyt rewolwingowyKredyt rewolwingowy umożliwia dokonywanie przez przedsiębiorstwo wielokrotnych pobrań w ramach określonej w umowie tzw. maksymalnej kwoty kredytu. Kwoty spłat podwyższają jednocześnie kwotę do pobrania w ramach maksymalnej kwoty kredytu. Dzięki temu przedsiębiorstwo ma możliwość wielokrotnego wykorzystania limitu aż do dnia wygaśnięcia umowy. Kredyt ten ma zazwyczaj charakter krótkoterminowy.

Jest to doskonała forma finansowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy nie są w stanie dokładnie przewidzieć rozkładu w czasie swojego przyszłego przepływu gotówki czy dokładnej wysokości środków finansowych, jakie będą mu potrzebne w przyszłości.

Kredyt rewolwingowy znajduje najczęściej zastosowanie w przypadku przedsiębiorstw pragnących upłynnić swoje należności handlowe przed terminem ich zapadalności. Przy pomocy kredytu rewolwingowego przedsiębiorstwo ma możliwość uzupełnienia kapitału obrotowego oraz osiągnięcia planowanego poziomu produkcji bądź zysku przy niedostatecznym poziomie środków własnych. Kredyt ten podlega wykorzystaniu w drodze ciągnień realizowanych na podstawie faktur sprzedaży wystawionych przez przedsiębiorstwo i przedstawionych do wykupu. Każdorazowe ciągnienie skutkuje utworzeniem lub zwiększeniem salda debetowego na specjalnie wyodrębnionym rachunku kredytowym. Każde ciągnienie, w ramach kredytu rewolwingowego, spłacane jest sukcesywnie ze środków pochodzących z płatności za faktury ewidencjonowane bezpośrednio na rachunku, w którego ciężar następowało wykorzystanie kredytu.

Każdy wpływ środków powoduje zmniejszenie powstałego salda debetowego i jednocześnie odnowienie niewykorzystanej kwoty kredytu do wysokości określonej w umowie kredytowej. Okres ważności uprawnienia do korzystania z kredytu, czyli realizacji ciągnień, wynosi maksymalnie pół roku. Z kolei okres kredytowania, rozumiany jako okres zaangażowania banku, nie powinien przekraczać z reguły 3 kwartałów, a liczony jest od dnia przyznania uprawnienia do dnia ostatecznej spłaty kredytu. Podstawowym zabezpieczeniem spłaty tego kredytu jest cesja wierzytelności z faktur przedstawianych do wykupu, podpisywana każdorazowo w momencie składania zleceń płatniczych przez przedsiębiorstwo.

Statystyka tekstu: znaki - 2224 | słowa - 264 | zdania - 16

Tagi: #kredyty #pożyczki #firma #kredyt rewolwingowy #kredyty krótkoterminowe #kredyt krótkoterminowy

Podobne tematy:
- Jakie kredyty zaciągają przedsiębiorstwa
- Kredyt inwestycyjny (kredyt celowy)
- Kredyt akceptacyjny
- Kredyt płatniczy dla firm
- Kredyt w rachunku bieżącym

Nowe tematy:
- Upadłość podmiotów umowy faktoringowej
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju