Biznes plan
przydomowa oczyszczalnia ścieków koszt

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


https://nieslychana.pl

Tagi


własny biznes | wartość | spot reklamowy | oszczędzanie | płatności w internecie | prawo cywilne | strategie cenowe | inwestowanie | just in time | sprzedaż |
Dystrybucja produktów (2)Pośrednie formy dystrybucji usług są epizodycznie wykorzystywane przez organizacje non-profit, jeśli występują w kanałach dystrybucji pośrednicy, to są nimi najczęściej niezależne agencje lub organizacje zajmujące się gromadzeniem funduszy na ich rzecz, jak na przykład biura ogłoszeń gazet, banki, urzędy pocztowe, telekomunikacja (telefony), redakcje radiowe, telewizyjne, szkoły czy organizacje młodzieżowe, a także punkty sprzedaży biletów wstępu.

Podstawowymi kryteriami wyboru pośrednika przez omawiane instytucje są:
- zdolność do realizacji nałożonych funkcji i zadań dystrybucyjnych
- finansowe i techniczne warunki świadczenia usług
- sprawność zarządzania firmą (miejscem gromadzenia donacji)

Ich działalność gwarantuje dostarczenie produktu maksymalnej liczbie nabywców rozszerzając jego dostępność, stwarza też możliwości i szanse szybkiego komunikowania się z instytucją i innymi uczestnikami kanału oraz reagowania na zmiany sytuacji rynkowej.

W świetle rynku usług turystycznych zagadnienie dystrybucji kształtuje się w dużej mierze analogicznie, a więc rozpatrzone zostaną jedynie zaistniałe różnice.

Dotyczą one kanałów dystrybucji. Typowymi ich funkcjami w turystyce są: sprzedaż, serwis, kredytowanie klientów oraz realizowanie ich specjalnych zamówień. W zależności od tego, które z tych funkcji są spełniane, wyróżniamy następujących pośredników sprzedaży:
- bezpośrednie kanały dystrybucji
- dystrybutorzy
- dystrybutorzy zamknięci
- agenci
- maklerzy

W turystycznej ważne jest utrzymanie bezpośredniej kontroli i komunikacji z rynkiem. Dystrybutorzy wykorzystywani są w sytuacji, kiedy poprzez ekonomikę zakresów działania można uzyskać możliwie niskie koszty transferu od świadczącego usługi turystyczne do klienta.
Dystrybutorzy zamknięci to tacy, którzy są zaangażowani przez jednego dostawcę i operują w ramach jego organizacji (często w takiej formule funkcjonują sieci franchisingowe). Agenci różnią się od dystrybutorów tym, że pośredniczą w zamian za prowizję w sprzedaży produktów turystycznych, lecz nie mają tytułu do ich posiadania. Zazwyczaj oferują oni mniejszą gamę produktów, charakteryzujących się raczej krótkim cyklem sprzedaży.

Maklerzy, podobnie jak agenci, otrzymują prowizję i nie uzyskują tytułu do posiadania dóbr turystycznych. Jako pośrednicy zazwyczaj jednorazowych transakcji spełniają rolę tam, gdzie zainteresowany klient szuka szansy taniego zakupu, w dużej ilości, bez zapewnienia serwisu, czy też pilnej dostawy w czasach nadwyżki popytu nad podażą produktu turystycznego. Nową jakościowo sytuacją jest występowanie na tym rynku, w procesie pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych zarówno agentów, jak i pośredników turystycznych, to jest podmiotów, które działają na zlecenie organizatorów turystyki lub na zlecenie klientów.

Wybór kanałów dystrybucji dla organizacji turystycznej jest niezwykle istotną decyzją, ponieważ stanowi długoterminowe zobowiązanie w stosunku do wybranej metody rozpowszechniania i wybranych dystrybutorów, a ponadto wywiera wpływ na:
- organizację własnego działu sprzedaży
- politykę cenową
- decyzje dotyczące promocji i reklamy produktu turystycznego

Kryteriami wyboru dystrybutora w kanałach są:
- wielość obrotów, które może on zrealizować
- wymagane inwestycje
- bieżące koszty użycia danego kanału
- stopień zgodności celów działania dystrybutora i organizacji
- warunki dotyczące czasu trwania i odnowy kontraktu
- charakter produktu
- segmenty rynku, na które nastawiona jest działalność organizacji
- pojemność rynków lokalnych, do których adresowany jest produkt
- potencjał ekonomiczny organizacji
- zamiar ekspansji na nowe rynki
- doświadczenia współpracy z partnerami - uczestnikami kanału

Statystyka tekstu: znaki - 3840 | słowa - 526 | zdania - 14

Tagi: #dystrybucja #promocja #reklama #cena #prowizje #klienci

Podobne tematy:
- Dystrybucja produktów (1)
- Kanały dystrybucji produktów
- Po co piszemy biznes plan i jaki jest jego schemat i funkcje
- Siemens - jakość i obsługa klienta (2)
- Potrzeby klientów według ekonomii

Nowe tematy:
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju
- Giełda jako wskaźnik koniunktury ex-ante


TEST