Biznes plan
https://nieslychana.pl

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


http://www.wiatykroll.pl

Tagi


spłata kredytu | misja | producent aut | fundusz inwestycyjny | kampania reklamowa | kontrola | kredyt walutowy | prezerwatywy | ocena pracowników | karty płatnicze |
Promocja w marketingu mix

Import do Wielkiej Brytanii

Promocja jako jeden z instrumentów marketingu mix wspomaga i uzupełnia działania podejmowane w zakresie strategii produktu, cen czy dystrybucji. Jest formą komunikowania się organizacji z otoczeniem i w instytucjach non-profit, których cele i działalność są nakierowane na społeczeństwo, oznacza umiejętne i sprawne informowanie konsumentów o podejmowanych działaniach i produkcie organizacji, by zaakceptowali je, poparli oraz spożytkowali ich produkt. Działania promocyjne można uznać za pozacenową formę konkurencji, podnosi bowiem skuteczność strategii produktu, cen, dystrybucji i przyczynia się do wyróżnienia firmy na rynku.

Organizacje non-profit, podobnie jak przedsiębiorstwa usługowe, wykorzystują sprawdzone w innych sferach działalności gospodarczej środki promocji:
a) reklamę
b) promocję sprzedaży
c) sprzedaż osobistą
d) public relations

Ad a. Reklama to każda płatna forma publicznej, nieosobistej prezentacji usługi przez wyznaczoną osobę lub organizację. Ze względu na szeroki zasięg jest ona skutecznym sposobem komunikowania się firmy ze społeczeństwem.

Organizacje non-profit wykorzystują różne środki przekazu reklamowego, by tworzyć długookresowy wizerunek organizacji lub osiągnąć krótkookresowe cele promocyjne, jak zwiększenie liczby klientów lub pozyskanie aktywnych fundatorów. Cele te nadają reklamie walory reklamy społecznej, której głównym zadaniem jest zmiana i budowanie określonych zachowań, nie zaś oferta komercyjna.

Ad b. Promowanie sprzedaży pomaga organizacjom non-profit w zdobywaniu docelowych rynków, klientów i fundatorów. Środki promocji, takie jak bezpłatne lub ulgowe formy świadczeń, konkursy i nagrody, mają na celu zdobycie klientów i zachęcenie ich do korzystania z usług znajdujących się poza ich skalą preferencji, ważnych ze społecznego punktu widzenia. Środki promocji mają więc znaczenie nie tylko w kształtowaniu zapotrzebowania na dany rodzaj usług publicznych, ale także jako forma pomocy osobom potrzebującym, które nie mogą zapłacić za usługę.

Ad c. Sprzedaż osobista należy do bezpośrednich form komunikowania się organizacji z klientami, fundatorami i otoczeniem. Proces świadczenia usług przez organizacje non-profit sprzyja bezpośrednim kontaktom nabywcy z pracownikami świadczącymi usługi. Dla przedsiębiorstw usługowych kontakt osobisty jest najważniejszym sposobem komunikacji rynkowej. W procesie tym następuje bowiem bezpośrednie spotkanie klienta z przedstawicielami firmy, w którym prezentacja produktu prowadzi do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi oraz jej świadczenia.

Ad d. Public relations jest to zespół środków komunikacji zmierzających do stworzenia i utrzymania życzliwych relacji między firmą a jej odbiorcami, a więc klientami, udziałowcami, dostawcami, kanałami dystrybucji, związkami zawodowymi itd. Firmy chcą także utrzymywać dobre stosunki ze swoimi sąsiadami i być postrzegane jako element lokalnej społeczności wspierającej lokalne działania.

Promocja jest nieodłącznym elementem marketingu mix, bowiem niezależnie od tego, jak dobry jest produkt, rzadko sprzeda się on sam. Wiedza o produkcie musi zostać przekazana potencjalnym klientom poprzez reklamę, przekaz ustny albo jakąś formę wystawiennictwa.

Statystyka tekstu: znaki - 3225 | słowa - 399 | zdania - 23

Tagi: #promocja #marketing mix #reklama #komunikacja #sprzedaż #public relations

Podobne tematy:
- Reklama jako element marketingu a inne formy promocji
- Promocja w organizacji non profit (1)
- Reklama i promocja w biznesie
- Promocja w organizacji non profit (2)
- Rola personelu w marketingu mix

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie