Biznes plan





WYSZUKIWARKA


Polecane strony


kalendarze trójdzielne producent

Tagi


dystrybucja produktów | karta debetowa | public relations | polisa | Wenecja | spółka akcyjna | raty kredytowe | płaca | spółki | Peugeot |




Reklama - jej funkcje i rodzaje



Reklama to zjawisko wszechobecne we współczesnym świecie, bez którego trudno wyobrazić sobie gospodarkę, media, czy nawet życie codzienne. Każdy z nas może o niej wiele powiedzieć, każdy ma też wyrobioną pewną opinię, jednak mimo to, bardzo dużo można się o niej jeszcze nauczyć.

Mimo pozornej prostoty, działalność reklamowa nie stanowi tylko pojedynczego działania, ale składa się z zestawu wielu czynności, które są ze sobą powiązane, przenikają się wzajemnie i muszą być podejmowane w określonej kolejności. Chcąc zgłębić swoją wiedzę o reklamie, należy poznać niezbędne do tego uwarunkowania, wskazane zasady ich tworzenia oraz wykorzystywania.

Słowo reklama pochodzi od łacińskiego wyrazu reclamare, co oznacza hałasowanie, robienie wrzawy. W krajach anglojęzycznych na określenie reklamy stosuje się advertising, słowo oznaczające precyzyjny zabieg odwrócenia uwagi i skierowania jej na konkretny produkt. Reklama powstała w drugiej połowie XIX wieku, ale na samym początku nie była bezpośrednio związana z procesem produkcji. Kiedy na rynku pojawiał się nowy produkt, zadaniem reklamy było zrobienie wokół niego hałasu, zatem pierwszym narzędziem, jakie zostało wykorzystane był krzyk.

Głównym wymogiem skutecznej reklamy był wtedy fakt, aby była ona głośna. W owych czasach wielu ludzi nie potrafiło czytać i z tego też powodu w reklamie zaczęto wykorzystywać rysunek. Taki zabieg był bowiem zrozumiały zarówno dla analfabetów, jak i cudzoziemców. Aby wyróżnić się spośród konkurencji, producenci i wytwórcy stosowali specjalne symbole, znaki, które reprezentowały określone usługi oraz rodzaje produkcji (np. klucz był znakiem ślusarza, obwarzanek wisiał nad piekarnią, a młotek i kowadło nad kuźnią).

Reklama stanowi jedną z najbardziej znanych form promocji, która wykorzystuje środki masowego przekazu, stając się tym samym bardzo widoczna, pochłania jednak też ogromne nakłady finansowe. Przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (AMA) została zdefiniowana w „Journal of Marketing” jako „wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, usług i idei przez określonego nadawcę”.

Definicja ta w znacznym stopniu odróżnia reklamę od pozostałych działań promocyjnych i wyraźnie eksponuje te różnice. Głównymi funkcjami reklamy są informowanie, czyli przedstawianie nowego, debiutującego produktu na rynku oraz nakłanianie, czyli popieranie produktu i reklama marki.

Do celów stosowania reklamy zaliczamy:
- kreowanie potrzeb poprzez uświadamianie braków i rozbudzanie chęci posiadania reklamowanego produktu
- ukazywanie i przypominanie szczególnych walorów użytkowych określonego produktu
- kreowanie preferencji i dostarczanie zestawu argumentów przemawiających za wyborem danej marki
- kształtowanie pozytywnego wyobrażenia o przedsiębiorstwie - nadawcy reklamy

Reklama tworzy po części charakter i reputację znaku firmowego, a ponad to może być niezwykle ważną częścią docierania do odbiorcy i wywoływania w nim pozytywnego nastawienia. Warto wspomnieć także o tym, że zadaniem reklamy jest realizacja sprzedaży, a jeśli nie potrafi ona temu sprostać, to zupełnie mija się z celem.

Ważną rolą reklamy jest również pomoc w sprzedaży i udzielanie informacji o reklamowanym produkcie. Może ona jednak jednocześnie wyrabiać produktowi reputację ze względu na jego dobrą jakość.

Większość firm znanych już na rynku, mimo swej popularności, nie rezygnuje z reklam, ponieważ zależy im na tym, aby w miarę rozwoju technologii utrzymywać swoje dobre imię i nakłaniać dawnych klientów do ponownego dokonania zakupu. Poza przemawianiem do konsumentów, reklama odgrywa także rolę wspierania i stymulowania sieci placówek handlowych.

Reklamę można określić również jako „proces płatnej, bezosobowej, wykorzystującej zróżnicowane media komunikacji między przedsiębiorstwami, organizacjami niedochodowymi lub osobami, które są przedstawione w komunikatach reklamowych, a ich celem jest informowanie lub wywieranie wpływu na zachowanie określonych grup odbiorców”. Reklama różni się od innych elementów promocji przede wszystkim tym, że stanowi pośredni i bezosobowy charakter komunikacji z odbiorcą oraz wiąże się z wnoszeniem opłat za jej emisję.

Statystyka tekstu: znaki - 4245 | słowa - 555 | zdania - 26

Tagi: #reklama #marketing #promocja

Podobne tematy:
- Kanały dystrybucji produktów
- Reklama i promocja w biznesie
- Po co piszemy biznes plan i jaki jest jego schemat i funkcje
- Reklama jako element marketingu a inne formy promocji
- Promocja w marketingu mix

Nowe tematy:
- Upadłość podmiotów umowy faktoringowej
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju