Biznes plan
https://pospay.com.pl

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


pospay.com.pl

Tagi


komunikacja | księgowość | majątek | ebiznes | pieniądze | towary i usługi | kupno | producent samochodów | reklama telewizyjna | podróże wakacje |
Notowania giełdoweNiezbędną dla każdego inwestora umiejętnością jest odczytywanie codziennych notowań. Oprócz notowań bieżących, podających jedynie cenę spółki w danym momencie, sporządzane są także zestawienia okresowe – dzienne, tygodniowe łączne, tygodniowe średnie, itp.

Zestawienie notowań dla spółki Bank of New York na godzinę 17.00 czasu wschodniego, poniedziałek, 10 marca 2001. HI I LO po lewej stronie tabelki oznaczają najwyższą i najniższą cenę akcji Bank of New York (odpowiednio 94,8 i 78,0) w ciągu ostatnich 52 tygodni. Następnie podaje się nazwę firmy, zwykle w formie skróconej, jej symbol, a potem kwotę dywidendy (1,32) najczęściej w skali całego roku. Gdy nie jest to wartość roczna, umieszcza się przy niej symbol, który odsyła czytelnika do klucza objaśniającego poszczególne wyjątki. Po dywidendzie podaje się aktualną stopę dywidendy, która jest stosunkiem wielkości dywidendy do ceny akcji (dla Bank of New York stopa ta wynosi 1,6%). Następny jest wskaźnik P/E omówiony powyżej. Wynosi on 21, co w dla tej spółki jest wartością nieco powyżej średniej – dla sektora bankowego średnia wartość w styczniu 2001 roku wynosiła 18.

Pięć ostatnich wielkości typowej statystyki giełdowej odnosi się do transakcji akcji ostatniego dnia. Pierwsza z wielkości jest wolumenem obrotu, który w przypadku rynku akcji wyraża się w setkach akcji (czyli 37 400 oznacza w rzeczywistości 3 740 000 sztuk).

Wolumen dla obligacji podawany jest w nieco inny sposób. Wyrażony jest on w wielkościach 1000-dolarowego nominału obligacji będących w obrocie; czyli np. VOL=10 oznacza, że w danym dniu nominalna wartość obligacji które przeszły z rąk do rąk wynosiła 10 000 dolarów. Następne pozycje w zestawieniu, po wolumenie obrotu, dotyczą bieżących kursów (z dnia po sporządzeniu raportu) – podają cenę najwyższą, najniższą i cenę zamknięcia.

Jeżeli cena akcji osiągnęła na tej sesji cenę najwyższą w ciągu ostatnich 12 miesięcy, stawia się za nią literę „u”, jeżeli osiągnęła cenę najniższą, stawia się literkę „d”. Ostatnia pozycja w zestawieniu – net change - pokazuje różnicę pomiędzy ceną zamknięcia z ostatniej sesji a ceną zamknięcia z sesji poprzedniej.

Oprócz informacji bieżących, w dobrze przygotowanym zestawieniu możemy także znaleźć dane wskazujące na znaczące zmiany cen, wolumenów lub inne przydatne informacje. Jeżeli więc, cena akcji wzrasta o więcej niż 5% w stosunku do dnia poprzedniego, notowania tej spółki zostają wytłuszczone. Jeżeli z kolei nastąpiła znacząca zmiana w wolumenie obrotów w porównaniu ze średnimi obrotami, notowania te zostają podkreślone.

Jeżeli akcje debiutowały na giełdzie w ciągu ostatnich 52 tygodni, z lewej strony zestawienia umieszcza się literkę „n”. Jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpił split akcji, wskazuje na to symbol „s”. Jeżeli cena akcji danej spółki osiągnęła najwyższy bądź najniższy poziom w ciągu ostatnich 52 tygodni, wskazuje na to strzałka w odpowiednim kierunku. Jeżeli akcje są z wyłączeniem prawa do dywidendy (co oznacza, że właściciele akcji z dnia poprzedniego otrzymali prawo do dywidendy), z lewej strony umieszcza się symbol „x”.

Akcje emitowane w ofercie publicznej, którymi nie obraca się na giełdzie lecz na rynku pozagiełdowym, również są publikowane w bardzo podobny sposób jak dane dotyczące rynku giełdowego. W The Wall Street Journal informacje te podzielone są na podgrupy: Nasdaq krajowy rynek pozagiełdowy (National Nasdaq), Nasdaq ceny kupna i sprzedaży oraz dodatkowe notowania rynku pozagiełdowego.

Dodatkowo także, w niektórych gazetach i serwisach informacyjnych podawane są także informacje o notowaniach mniejszych emisji akcji na Nasdaq, którymi obrót nie jest tak duży. Określa się je mianem small cap issue. W tym przypadku informacja ogranicza się do nazwy firmy, dywidendy (jeżeli w ogóle istnieje), wielkości obrotu, ceny zamknięcia i zmiany cen w porównaniu do dnia poprzedniego.

Statystyka tekstu: znaki - 3987 | słowa - 571 | zdania - 31

Tagi: #giełda papierów wartościowych #rynek kapitałowy #inwestowanie #akcje #obligacje #giełda w Warszawie

Podobne tematy:
- Krach na giełdzie w 1987 roku a kryzys gospodarczy
- Rynek kapitałowy w USA
- Giełda jako wskaźnik koniunktury ex-ante
- Krach na giełdzie w 1997 roku a kryzys gospodarczy

Nowe tematy:
- Upadłość podmiotów umowy faktoringowej
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju