Biznes plan
druk książek

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


www.drukarniaszczecin.pl/druk-ksiazek

Tagi


Stany Zjednoczone | magazynowanie | bilans | finansowanie | finanse firmy | obsługa klienta | asortyment | kontakty z klientami | kredyty dyskontowe | kredyty bankowe |
Kanały dystrybucji produktówWytworzenie określonego produktu zgodnego z oczekiwaniami konsumentów i ustalenie dla niego ceny nie jest jeszcze równoznaczne z jego sprzedażą. Aby w rzeczywistości mogło dojść do transakcji konieczne jest zaoferowanie produktu w odpowiednim miejscu i czasie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu instrumentów marketingowych związanych z dystrybucją.

Dystrybucja obejmuje różne czynności, jakie przedsiębiorstwo podejmuje, aby uczynić produkt dostępnym dla klientów, a więc czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic występujących między sferą produkcji a sferą konsumpcji.

Funkcje koordynacyjne związane są z przygotowywaniem transakcji rynkowych. Ich celem jest równoważenie popytu i podaży. Są związane przede wszystkim z pozyskiwaniem informacji o wielkości i strukturze popytu oraz ich wymianą między różnymi ogniwami dystrybucji. Funkcje koordynacje dotyczą również całego procesu zawierania transakcji włącznie z obiegiem dokumentów.

Funkcje organizacyjne obejmują wszystkie czynności, które umożliwiają fizyczne zrealizowanie transakcji. W ich skład wchodzą:
- przemieszczanie produktu, związane z transportem produktu od miejsca produkcji do miejsca sprzedaży (np. do sklepu)
- magazynowanie produktów
- przerób handlowy produktów, czyli procesy umożliwiające ich dostosowanie do formy obsługi (np. porcjowanie produktów poprzez krojenie, rozsypywanie, rozlewanie, paczkowanie i etykietowanie)
- przekształcanie asortymentu produkcyjnego w handlowy, obejmujące dobór i dopasowanie oferowanych produktów do oczekiwań nabywców z punktu widzenia szerokości i głębokości asortymentu
- tworzenie odpowiednich warunków sprzedaży, związane jest z koniecznością zaoferowania produktów w odpowiednim miejscu (lokalizacja punktu sprzedaży), czasie (godziny otwarcia) oraz przy zastosowaniu odpowiedniej formy sprzedaży (sprzedaż samoobsługowa, sprzedaż tradycyjna, sprzedaż wysyłkowa)

Realizacja wszystkich funkcji wchodzących w skład systemu dystrybucji związana jest z wykorzystaniem dwóch jej instrumentów:
- kanałów dystrybucji
- logistyki marketingowej

Rodzaje i struktura kanałów dystrybucjiPodstawowe znaczenie dla całego systemu dystrybucji mają kanały dystrybucji. Odpowiadają one za doprowadzanie produktów do miejsc ich przejmowania przez nabywców.

Kanały dystrybucji to zestaw podmiotów uczestniczących w doprowadzaniu produktów od producenta do ostatecznego użytkownika. Kanały dystrybucyjne umożliwiają przy tym nie tylko dokonywanie transakcji, ale również służą przekazywaniu informacji na rynek (np. sprzedawcy udzielający porad nabywcom) lub pozyskiwaniu informacji z rynku (np. ci sami sprzedawcy zbierający opinie o produktach).

Można zatem powiedzieć, że w kanałach dystrybucji mamy do czynienia z trzema rodzajami przepływów: przepływem rzeczowym (produkty), przepływem finansowym (pieniądze) oraz przepływem informacyjnym (informacje).

Kanały dystrybucji różnią się wieloma istotnymi cechami: rodzajem uczestników, liczbą szczebli pośrednich, liczbą pośredników na tym samym szczeblu oraz stopniem integracji uczestników kanału.

W kanałach bezpośrednich zachodzi bezpośredni kontakt producenta z ostatecznym nabywcą. Przykładami kanałów bezpośrednich są sprzedaż w sklepie firmowym, sprzedaż wysyłkowa. W kanałach pośrednich pomiędzy producentem a ostatecznym nabywcą istnieje jeden lub większa liczba ogniw pośredniczących. Stosowanie pośrednich kanałów dystrybucji pozwala na obniżenie kosztów dystrybucji producenta oraz wyspecjalizowanie się poszczególnych ogniw w określonych czynnościach.

W przypadku kanałów krótkich pomiędzy producentem a nabywcą występuje co najwyżej jedno ogniwo (np. producent - nabywca lub producent - detalista - nabywca).

W kanałach długich liczba ogniw pośredniczących jest większa niż jeden (np. producent - hurtownik - detalista - nabywca).

Kanały szerokie występują wtedy, gdy liczba pośredników na jednym szczeblu jest duża (np. wiele hurtowni, sklepów detalicznych). Kanały wąskie charakteryzują się natomiast niewielką liczbą podmiotów na poszczególnych szczeblach (np. produkt sprzedawany jest jedynie w kilku hurtowniach i kilkunastu sklepach). Istotne znaczenie ma podział kanałów dystrybucji z punktu widzenia stopnia integracji uczestników na kanały konwencjonalne i kanały zintegrowane pionowo.

Kanały konwencjonalne charakteryzują się tym, że każde następne ogniwo jest finalnym odbiorcą dla ogniwa poprzedniego. Ogniwa są w pełni niezależne od siebie.

Ze względu na różnorodność powiązań pomiędzy ogniwami kanałów zintegrowanych pionowo wyróżnia się ich trzy rodzaje:
- kanały korporacyjne, które powstają w wyniku prawnego i ekonomicznego pod-porządkowania kolejnych ogniw kanału producentowi lub firmie handlowej
- kanały administrowane, które powstają w sytuacji gdy ekonomicznie słabsi uczestnicy kanału podporządkowują się podmiotom silniejszym
- kanały kontraktowe, które są tworzone przez niezależne podmioty stanowiące różne ogniwa kanałów dystrybucji

Statystyka tekstu: znaki - 5120 | słowa - 588 | zdania - 35

Tagi: #dystrybucja produktów #logistyka #handel #biznes #sprzedaż #magazyny

Podobne tematy:
- Dystrybucja produktów (2)
- Dystrybucja produktów (1)
- Zalety i wady bankowości elektronicznej
- Bankowość elektroniczna jako kanał komunikacji z klientem
- Promocja w marketingu mix

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie