Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


części do wózków widłowych MTO

Tagi


dom | elektronika | odnawialna linia kredytowa | dochód | aukcje | wywieranie wpływu | czek | sprzedaż aut | kredyty | firma |
Zmiany prawne po krachu giełdowym w 1929 rokuPrzed Krachem z 1929 regulacje prawne dotyczące rynku papierów wartościowych praktycznie nie istniały. Inwestorzy nie byli zabezpieczeni przed spekulacją, defraudacją i innymi niebezpiecznymi praktykami. Uczestnicy rynku nie wiedzieli, czy spółki rzeczywiście osiągały tak dobre rezultaty, jak same twierdziły, oraz czy finansowe raporty spółek były rzetelne i zgodne z prawdą.

Odpowiedzią na Krach 1929 i Wielki Kryzys było powołanie Krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), której zadaniem była prawna regulacja rynku papierów wartościowych i niedopuszczenie do powtórzenia sytuacji z 1929 roku.

W czasie Wielkiego Kryzysu zbankrutowało ponad 4 000 banków ze względu na niemożność wypłacenia swym klientom należnych ich pieniędzy. Cztery lata później, Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził Glass-Steagall Act, na mocy które zabroniono jakichkolwiek połączeń pomiędzy bankami komercyjnymi a bankowością inwestycyjną, aby nie dopuścić do ponownej takiej tragedii.

W przekonaniu osób przygotowujących tą ustawę, to właśnie spekulacje na rynku papierów wartościowych wywołały masowe bankructwa banków. Wraz z upływem czasu, a zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu, Rezerwa Federalna i inne instytucje regulujące rynek bankowy złagodziły surowe przepisy Glass-Steagall Act rozdzielające działalność banków od rynku papierów wartościowych, zezwalając bankom na sprzedaż określonych papierów wartościowych przez powiązane z nimi spółki. Podobnie próbują postępować banki komercyjne, które, ze względu na rosnącą konkurencję, zmuszone są do wchodzenia, nierzadko bocznymi drogami, na rynek bankowości inwestycyjnej.

Jedno nie ulega wątpliwości – Krach z 1929 roku miał poważne konsekwencje dla rynku bankowego Stanów Zjednoczonych, nadając mu wygląd jaki mamy do dzisiaj, istotnie różny od kontynentalnego systemu bankowego.

Oprócz Glass-Stegall Act Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził także dwie inne ustawy, mające fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego w USA. W 1934 roku wprowadzono Securities Act (1993) i Securities Exchange Act (1934). Pierwszy był bardzo szczegółowym uregulowaniem rynku papierów wartościowych, określał m.in. zasady rejestracji nowych papierów i obrót nimi.

Bardzo zyskał inwestor – miał prawo żądać od spółek dokładnych i rzetelnych informacji na temat emitowanych przez nie papierów wartościowych, co miało zapobiec fałszowaniu wizerunku spółki przez nią samą. Natomiast Securities Exchange Act dawał bardzo szerokie kompetencje Securities and Exchange Commission, czyli Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych.

Wspomniane powyżej uregulowania prawne, wraz z uchwalonym w 1940 roku Investment Company Act, w bardzo istotny sposób wpłynęły na reorganizację rynku papierów wartościowych i dalszy jego rozwój.

Statystyka tekstu: znaki - 2832 | słowa - 362 | zdania - 19

Tagi: #giełda #finanse #inwestycje #ekonomia #pieniądze #zarabianie

Podobne tematy:
- Krach na giełdzie w 1987 roku a kryzys gospodarczy
- Historia banku PeKaO
- Krach na giełdzie w 1997 roku a kryzys gospodarczy
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju
- Rok 2001 a kryzys gospodarczy w USA

Nowe tematy:
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju
- Giełda jako wskaźnik koniunktury ex-ante


TEST