Biznes plan
https://www.sprzatanie-perfect.pl/mycie-okien

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


konstrukcje reklamowe - konstrukcjewarszawa.pl

Tagi


Pepsi | kredyt inwestycyjny | kredyty dyskontowe | płyty DVD | marketing bezpośredni | oprocentowanie | stopa procentowa | Siemens | reklama | marketing mix |
Wybór medium reklamowego

taniareklama.pl/szyldy-reklamowe

Istnieje wiele środków reklamy, a wynika to z faktu, że każdy z nich ma nieco inne zastosowanie, swoje zalety oraz wady. Wyróżniamy następujące media reklamowe:

1. ogłoszenia gazetowe - mają one najdłuższą tradycję, są szybko przekazywane i wymagają stosunkowo niskiego kosztu. Ponad to, łatwo docierają do dużej ilości czytelników zarówno na rynku krajowym, jak i lokalnych, wywołując tym samym dosyć szybką reakcję. Wiarygodność danych, które są zamieszczane w ogłoszeniach nie jest jednak zwykle sprawdzana przez redakcję, a oprócz tego czas oddziaływania jest w miarę krótki. Gazety są jednak zazwyczaj czytane przez nabywcę oraz jego rodzinę, ogłoszenia mogą być też wycięte z gazety i zachowane.

2. ogłoszenia w czasopismach - docierają one do wybranych czytelników, którzy mogą wykazać duże zainteresowanie zakupem produktu. Ich jakość jest wysoka, charakteryzują się ładnymi kolorami, długim okresem oddziaływania oraz rozpowszechnianiem czasopisma poza nabywcę. Treść takiego ogłoszenia może być też dłuższa, niż w przypadku ogłoszeń gazetowych. Wadą jest jednak długi okres oczekiwania na ukazanie się ogłoszenia, brak kontroli nadawcy nad jego umiejscowieniem w czasopiśmie oraz dość wysoki koszt.

3. ogłoszenia pocztowe - są one kierowane w formie przesyłki do potencjalnych nabywców. Ich zaletą jest możliwość imiennego wyróżnienia nabywcy, terminowość w dotarciu ogłoszenia oraz fakt iż może ono zostać zachowane. Za wadę należy jednak uznać wysoki koszt jednostkowy, a ponad to, wielu odbiorców traktuje tego typu przesyłki jako niepożądane i zbędne.

4. ogłoszenia radiowe - są one tanie i szybko rozpowszechniane. Ogłoszenie takie kierowane jest do określonego kręgu słuchaczy, ale powinno być prezentowane w sposób nieformalny, jako krótka rozmowa lub humorystyczna historyjka, przyciągająca uwagę, a nie jako recytowany tekst. Słowa warto również wzmocnić muzyką. Należy również pamiętać o tym, że odbiorcy słuchając radia często wykonują jednocześnie inne czynności i przez to nie koncentrują w pełni swojej uwagi na przekazie. Ogłoszenie takie powinno więc składać się z krótkich, znanych terminów oraz sloganów.

5. ogłoszenia telewizyjne - docierają one do dużej liczby nabywców i oddziałują na zmysły poprzez połączenie obrazu, dźwięku oraz ruchu. Słowa i muzyka nie powinny przytłaczać wizji produktu, ale odwrotna sytuacja również jest niekorzystna. Ogłoszenie takie powinno przywierać formę zdarzenia, opowiadania lub niespodziewanej sytuacji, czyli serii kolejnych krótkich scen. Jego koszt jest bardzo wysoki, a czas oglądalności krótki. Aby utrwalić wiadomość, ogłoszenia powinny być przekazywane wielokrotnie. Podobnie, jak w przypadku reklam radiowych, te również nie powinny zawierać szczegółowych wiadomości. W ostatnim czasie reklamy telewizyjne stają się coraz bardziej wyrafinowane, a ich twórcy, aby zwrócić uwagę odbiorców stosują coraz to nowe chwyty, które nie zawsze są dozwolone (np. poprzez iluzję wzrokową i słuchową).

6. ogłoszenia na billboardach - są to plakaty zamieszczane na dużych tablicach oraz słupach ogłoszeniowych. Składają się one z ilustracji w formie fotografii lub rysunku oraz treści przekazu, który powinien być krótki, prosty i poparty łatwym do zapamiętania sloganem. Charakteryzują się one niskim kosztem oraz lokalizacją w pobliżu ruchliwych ulic, w miejscach o dobrej widoczności. Można je dostrzec dosyć często w wielu różnych miejscach i już z odległości ponad 150 metrów. Wybierając lokalizację należy wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne, oświetlenie oraz nasłonecznienie. Reklamy takie powinny być widoczne również po zmierzchu, dlatego też ogłoszenia często są podświetlane. Przez niektóre osoby są one jednak krytykowane za stwarzanie niebezpieczeństwa dla ruchu drogowego.

7. publikacje zwarte - to głownie katalogi, kalendarze, plany miast, mapy, książki adresowe i informatory. Ich zaletą jest dopasowanie przekazu do tematyki wydawnictwa, długi cykl życia oraz możliwość kilkakrotnego zapoznania się z treścią ogłoszenia. Wada to natomiast długa procedura publikacji, możliwość zagubienia reklamy w reklamach, które ją otaczają oraz brak aktualności i wysokie koszty.

8. publikacje luźne - to plakaty, ulotki, katalogi, foldery, broszury, cenniki i prospekty. Ich zaleta jest odpowiednio dobrana kolorystyka i możliwość dołączenia ich do innych mediów np. do prasy. Często są one jednak traktowane jako niepotrzebne i od razu wyrzucane. Ponad to, charakteryzują się one wysokim kosztem produkcji.9. ogłoszenia telefoniczne- polegają one na bezpośredniej rozmowie z odbiorcą. Cechą charakterystyczna jest możliwość szybkiego pomiaru efektów i wysoka siła perswazji. Wymagają one jednak wysokiego kosztu, posiadania dokładnej listy teleadresowej i bywają traktowane jako natarczywe i zbędne.

10. ogłoszenia w Internecie - charakteryzują się one łatwym i ciągłym dostępem, globalnym zasięgiem i silnym oddziaływaniem. Pomiar efektywności jest możliwy stosunkowo szybko, ponieważ występuje interaktywność- odbiorca może od razu skontaktować się z nadawcą i jeśli jest zainteresowany produktem, dokonać płatności. Umieszczanie reklam w Internecie pozwala stworzyć image firmy jako postępowej i „nadążającej z duchem czasu”. Wady to natomiast brak bezpieczeństwa w przesyłaniu informacji oraz częste zatłoczenie sieci.

11. ogłoszenia kinowe - są one wyświetlane przed seansem i silnie przyciągają uwagę, widz bowiem odbiera przekaz w dużym skupieniu. Wadą takich reklam są natomiast krótkotrwałość prezentacji oraz niska częstotliwość.

12. upominki - to m.in. firmowe koszulki, czapeczki, długopisy, breloczki czy torby na zakupy. Koszt ich wytworzenia jest niski, a fakt otrzymania czegoś za darmo zachęca wielu odbiorców do danej marki. Niektóre osoby traktują je jednak również jako zbędne.

13. ogłoszenia na środkach komunikacji - to reklamy na tramwajach, autobusach, samochodach, czy na metrze. Dla wielu osób stanowią miły akcent podróży, a ponad to przyciągają uwagę odbiorców. Ich koszt jest jednak dość wysoki.
Media reklamowe różnią się od siebie zarówno ekspresją, częstotliwością przekazu, jego kosztem, jak i zasięgiem terytorialnym. Ze względu na to, niezwykle ważne jest podjęcie decyzji o tym, które z nich wybrać, aby osiągnąć korzystny dla siebie efekt. Podejmując taką decyzję należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
- kwota, jaką dysponujemy - niezwykle ważne jest, aby nie przekroczyć sumy, jaką zamierzamy przeznaczyć na kampanię. Trzeba poświęcić na to dużo uwagi oraz precyzji. W ramach rozeznania można robić próby w skali regionalnej, jest to bowiem możliwe dla różnych kombinacji doboru mediów i charakteryzuje się prawie nieograniczoną elastycznością.
- preferencje zespołu kreatywnego i ich doświadczenie - członkowie działu kreatywnego mają kontakt z ludźmi zajmującymi się sprzedażą usług w mediach, którzy niekiedy mogą oferować nowe, ciekawe pomysły. Ponad to sam zespół przy tworzeniu każdej kolejnej reklamy zdobywa doświadczenie, niezbędne do następnej kampanii.
- preferencje klienta i jego doświadczenie - do klienta należy ostatnie słowo, bo to właśnie on poświęca swoje pieniądze na reklamę. Jeśli chce skorzystać z jakiegoś nośnika, to należy go wysłuchać, dając jednak przydatne wskazówki i radząc jaka kombinacja nośników byłaby dla niego najkorzystniejsza.
- adresaci reklamy- powinni być oni brani pod uwagę w pierwszej kolejności. Należy pamiętać o tym, z jakich źródeł korzysta dana grupa odbiorców i kierując np. reklamy do nastolatek nie umieszczać ich w pismach dla dojrzałych kobiet, czy w reklamach emitowanych w nocy, ale dostosować odpowiedni dla nich nośnik reklamy.
- rodzaj produktu - produkt może czasem narzucać wybór nośników reklamy, jaki należy wykorzystać. Przykładem mogą być produkty służące całej rodzinie, które zwykle są reklamowane w telewizji, czy produkty tylko dla pań, umieszczane z reguły w magazynach kobiecych.
- działania konkurentów - obserwując konkurencję można zastosować dwie metody: konkurować z nimi w tych samych mediach lub unikać konkurencji i odpowiednio „zdominować” alternatywne medium.

Trudno trafnie ocenić, które środki reklamy mogą przynieść sukces i będą miały przewagę nad innymi, a które zupełnie nie przyniosą oczekiwanych efektów. Testy rynkowe kryją w sobie wiele pułapek, nie jest zatem możliwe opracowanie rzetelnej metody badawczej, która mogłaby porównywać różne media. Za najbardziej dostępny nośnik uważana jest telewizja, która może budować świadomość istnienia produktu szybciej, niż inne media. Względnie wysokie koszty nie pozwalają jednak każdemu przedsiębiorstwu zdecydować się na wybór tego medium.

W branży spożywczej i kosmetycznej w ostatnim czasie coraz istotniejszą rolę zaczynają odgrywać tygodniki oraz magazyny dla kobiet. Planując wykorzystanie pewnych konkretnych mediów reklamowych należy wziąć przede wszystkim pod uwagę częstotliwość, czyli sprawienie, aby potencjalni odbiorcy mogli dostateczną ilość razy zobaczyć przekaz. Gdy kilkakrotnie będą mieli kontakt z reklamą, zdecydowanie łatwiej ją zapamiętają, to jednak nie zmierzy jej efektywności. Potrzeba wykorzystania więcej niż jednego nośnika związana jest zwykle z zasięgiem lub wynika z charakteru kampanii.

Reklama telewizyjna często wspierana jest reklamą prasową, w której można zamieścić więcej informacji, a jest ona mniej kosztowna, nośniki reklamowe uzupełniają się zatem.

Statystyka tekstu: znaki - 9422 | słowa - 1282 | zdania - 95

Tagi: #reklama #promocja #marketing #sprzedaż #handel #reklama internetowa

Podobne tematy:
- Promocja w marketingu mix
- Decyzje zakupowe klientów
- Ustalenie celów kampanii reklamowej
- Promocja w organizacji non profit (1)
- Rola personelu w marketingu mix

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie