Biznes plan
agencja pozycjonowanie

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


https://nores.pl/

Tagi


zwiedzanie | rachunki bankowe | Nissan | samochód | hurt | czasopisma | dochód | prowizje | konto bankowe | motywacja |
Potrzeby klientów według ekonomii

przydomowa oczyszczalnia

Sednem marketingu jest wymiana wartości między kupującym a sprzedającym. Oznacza to, że w planowaniu marketingowym powinno uwzględnić kilka kluczowych kwestii:
- zrozumieć potrzeby i pragnienia obecnych i potencjalnych nabywców; wszyscy zakładamy, że nasze potrzeby są takie same lub bardzo zbliżone do wymagań innych. Zrozumieć swych klientów oznacza ustalenie, czego rzeczywiście pragną, uświadomienie sobie, że ich potrzeby mogą znacznie się między sobą różnić
- wybrać i opracować koncepcję produktu, który najlepiej zadowoli nabywców (zapewni wysoką satysfakcję klientów); przedsiębiorstwo nie powinno starać się zaspokajać każdej potrzeby nabywców, ani też nie powinno zapewniać o takich możliwościach
- opracować program, który poinformuje nabywców o korzyściach wynikających z zakupu produktu; po opracowaniu koncepcji produktów, które będą odpowiadały obsługiwanym rynkom, należy w następnej kolejności opracować sposób informowania o korzyściach wynikających z zakupu produktu przedsiębiorstwa
- dopilnować, aby produkt dotarł do nabywców; dostarczenie produktu klientowi oznacza zaoferowanie mu go w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i po odpowiedniej cenie

Potrzebę można określić jako stan wewnętrznego napięcia psychicznego, jako pożądanie, jako swoisty dyskomfort psychiczny (wywołany odczuwaniem braku czegoś), który jednostka pragnie usunąć lub zmniejszyć, i który można zaspokoić w formie doznań fizycznych lub psychicznych.

Zaspokojenie czy raczej zniwelowanie tego dyskomfortu może mieć różnorodny wymiar: czasowy lub/i jakościowy.
Zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych można określić jako dążenie do posiadania produktu i/lub usługi w celu usunięcia dyskomfortu lub osiągnięcia wrażeń pozytywnych i satysfakcjonujących.

Potrzeby można podzielić w różnorodny sposób: wyróżnia się zatem potrzeby obiektywne, wynikające biologii funkcjonowania organizmu ludzkiego, są łatwiejsze do pełnego zaspokojenia w porównaniu z potrzebami subiektywnymi, związanymi z uzależnień społecznych człowieka i bardziej z reakcji psychicznych niż fizycznych.

Konkretną osobę motywuje możliwość zaspokojenia potrzeby dla niej w danym momencie najsilniej odczuwanej. Określenie rodzajów potrzeb i ich hierarchizacja mają istotne znaczenie z punktu widzenia problemów rynkowych oraz związanych z konsumpcją produktów. Wynika to głównie z pilności zaspokojenia potrzeb, co umożliwia odpowiednie oddziaływanie na profil produkcji, jak również wynika to z kształtowania konsumpcji (a więc dostarcza argumentów do oddziaływania na zachowania konsumentów). W świetle innej teorii wskazuje się, że ludzie mają nieraz odmienną hierarchię potrzeb, co wynikać może z wpływu czynników kulturowych i warunków życia. W teorii ERG wymienia się trzy szczeble potrzeb:
1. potrzeby egzystencji (existence – E)
2. potrzeby kontaktów ludzkich (relatedness –R)
3. potrzeby wzrostu i rozwoju (growth –G)

Z teorii tej wynika, że człowiek może równocześnie odczuwać więcej niż jedną potrzebę. Ponadto, jeżeli jednostka nie będzie mogła zaspokoić potrzeby wyższego szczebla, to będzie wracać potrzeba niższego szczebla i dana jednostka będzie się koncentrowała na jej zaspokojeniu, odczuwając jednak z tego tytułu frustrację.

Pragnienia to pożądanie pewnych specyficznych rodzajów satysfakcji wynikających z naszych potrzeb. Pragnienie można określić zatem jako chęć zaspokojenia potrzeby w pewien specyficzny sposób. Użyteczność jest to zdolność produktu do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Można ją rozumieć jako ocenę przez konsumenta stopnia zaspokojenia jego potrzeb.

Przez wartość rozumie się zdolność produktu do zaspokojenia potrzeby w pewien specyficzny sposób. Układ ocen produktów lub usług przez konsumenta określany jest jako preferencje nabywcy. Na tej podstawie nabywca dokonuje oceny użyteczności różnych produktów, wybierając jedne a rezygnując z innych.

Wymiana jest aktem uzyskiwania pożądanego produktu w zamian za inną wartość. Aby wystąpiła wymiana, muszą zostać spełnione cztery warunki:
- powinny w niej brać udział przynajmniej dwie osoby (jednostki)
- każda strona musi mieć coś wartościowego do zaoferowania
- każda strona musi wykazać wolę pozbycia się wartości w celu otrzymania w zamian innej
– wymiana musi satysfakcjonować obie strony

Statystyka tekstu: znaki - 4307 | słowa - 541 | zdania - 24

Tagi: #ekonomia #klienci #sprzedaż #handel #biznes #psychologia

Podobne tematy:
- Co to jest biznes plan - zbiór definicji
- Jak napisać pracę magisterską
- Rola personelu w marketingu mix
- Decyzje zakupowe klientów
- Planowanie zasobów ludzkich

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie