Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


kurs retoryki warszawa

Tagi


papiery wartościowe | MSP | domy maklerskie | bilety | wolumen | rachunek oszczędnościowo kredytowy | handel internetowy | marketing bezpośredni | Skoda | ryzyko kursowe |
Udoskonalanie procesu zarządzania na podstawie firmy XPrzedsiębiorstwo produkcyjne XYZ boryka się z pewnymi aspektami procesu zarządzania. Te najbardziej widoczne i bezpośrednio zagrażające jej funkcjonowaniu to problemy związane z systemem wynagradzania, jego niejasnych kryteriów oraz występowania tzw. syndromu braku odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach.

Pierwszy problem, wynagrodzenia, zwłaszcza premie przyznawane są uznaniowo i tendencyjnie, czasem po prostu nieudolnie. Sytuacja ta powoduje, że pracownicy zamiast być mobilizowani do pracy przez wynagrodzenie, często są zniechęcani. Dopatrują się w istniejącym systemie wynagrodzeń intryg ze strony kierownictwa, niesprawiedliwości, co powoduje, że czują się pokrzywdzeni i nie mają ochoty pracować efektywnie.

Stwierdzić można, że panuje kultura w części, antyefektywnościowa, która charakteryzuje się tym, że:
- istnieje podział między pracownikami różnych pionów i szczebli
- kierownictwo nie do końca wie o rzeczywistych postawach, aspiracjach
i opiniach swoich pracowników
- przełożeni za małą wagę przykładają do panującej atmosfery
w pracy, która czasami jest niespokojna wywołana nieporozumieniami na tle przekazywania informacji

Ponadto w XYZie wyobrażenia kierownictwa o motywacji do pracy,
a samych pracowników różnią się od siebie znacznie. Nie niesie to pozytywnych wizji dla przedsiębiorstwa. Widoczny jest brak pozytywnego trendu, motywacji do działania w zakresie produktywności i wydajności pracy.

Dla poprawy tej sytuacji można by dokonać parę zmian. By ukształtować w firmie kulturę proefektywnościową należy na początek dokonać zmian w strukturze organizacyjnej firmy. Należy od nowa zaplanować i zorganizować proces motywacji. Wyciągnąć wnioski z dotychczas nieudanych praktyk i doprowadzić do powstania nowoczesnej sprawnie działającej funkcji personalnej.

Warto przyjąć zasadę motywowania pozytywnego tzn. częściej wzmacniać pożądane zachowania poprzez nagrody niż karać. Należy zmodyfikować regulamin wynagradzania pamiętając, że wynagrodzenia to nie tylko płace i inne świadczenia materialne, ale także możliwość realizacji kariery oraz poczucie misji. Należy zacząć wprowadzać w życie, co jakiś czas wartościowanie pracy w celu ustalenia wysokości wynagrodzeń na różnych stanowiskach pracy.

W tym celu można zastosować klasyfikację punktową, która jak na razie uznawana jest za metodę najbardziej dokładną i sprawiedliwą. Wymaga jednak specjalistycznych umiejętności. Na tej postawie można śmiało ustalić wynagrodzenie dla każdego stanowiska. Pamiętać też należy o możliwości zapewnienia realizacji kariery pracownikom. Starać się poznać oczekiwania i cele zawodowe swoich pracowników, dać im możliwość samorealizacji.

Przy udoskonalaniu procesu zarządzania postawami pracowników w firmie XYZ, należy też zwrócić uwagę na to by niedoskonały obecnie system wynagrodzeń wyeksponować w taki sposób by ukazywał on zalety i był konkurencyjny. By pełnił funkcję motywacyjną, był narzędziem ukierunkowanym na działania pracowników i na realizację celów organizacji.

Z przeprowadzonej analizy zarządzania postawami pracowników w przedsiębiorstwie Produkcyjno–Handlowo-Usługowym „XYZ” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, system ten ocenić można jako dobry. Zarządzanie procesami ludzkimi, choć nie zawsze przebiega w firmie prawidłowo, to jest ono na tyle elastyczne i podatne na wszelkie zmiany, że wszelkie niedociągnięcia można w krótkim czasie nadgonić i naprawić.

Zważywszy na fakt, że kierownictwu przedsiębiorstwa zależy na dobrej opinii i utrzymaniu dobrej pozycji na rynku farmaceutycznym, to z pewnością będzie starało się zmodyfikować obecny system zarządzania pracownikami. Weźmie pod uwagę wymienione spostrzeżenia, zrobi analizę dotychczasowych niepowodzeń i wyciągnie z nich wnioski.

Poprzez prawidłowe działania, dobór prawidłowych instrumentów zarządzania można determinować ludzi do działania i pracy. Kształtowane postawy pracowników, jeśli będą właściwe to wówczas efektywnie będzie to wpływać na przedsiębiorstwo.

Statystyka tekstu: znaki - 4039 | słowa - 505 | zdania - 31

Tagi: #zarządzanie przedsiębiorstwem #przedsiębiorstwo #wynagrodzenia #zarządzanie

Podobne tematy:
- Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwie
- Siemens - jakość i obsługa klienta (2)
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Istota zarządzania zasobami ludzkimi (pracownikami)
- Proces szkoleń w przedsiębiorstwie X

Nowe tematy:
- Upadłość podmiotów umowy faktoringowej
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju