Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


Tagi


limit kredytowy | windykacja | inwestor | konsument | Mercedes | zyski | dłużnik | ECR | sprzedaż samochodów | kredyt inwestycyjny |
Co to jest biznes plan - zbiór definicjiZacznijmy od podstaw. Biznes plan to podstawowy dokument wspomagający zarządzanie firmą poprzez:
- konkretyzowanie koncepcji działania
- ustalanie metod i sposobów ich osiągania przy uwzględnieniu ograniczeń
- kontroli przebiegu realizacji przedsięwzięć

W literaturze spotkać można wiele rozmaitych definicji biznes planu. Ogólnie biorąc definicje biznes planu można podzielić na trzy grupy:
- definicje kojarzące go z planem przedsiębiorstwa
- definicje utożsamiające plan z planem przedsięwzięcia biznesowego
- definicje, według których słowo biznesplan oznacza zarówno plan przedsiębiorstwa, jak i plan przedsięwzięcia gospodarczego.

Definicje kojarzącą biznes plan z planem przedsiębiorstwa wg. różnych autorów. Mówią one, że biznes plan:
- to szczegółowy plan działania firmy, jaki przedsiębiorcy przedstawiają na piśmie. To mapa, która pokazuje przedsiębiorcy jak dotrzeć do celu
- jest to zbiór dokumentów planistycznych, które powinny określać przedsiębiorstwo, miejsce przedsiębiorstwa w otoczeniu gospodarczym, cele przedsiębiorstwa, sposoby i środki zmierzające do osiągnięcia celów w określonym horyzoncie czasowym.
- to zestaw dokumentów, w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej oraz technologicznej. Obejmuje on działalność bieżącą oraz okres od trzech do pięciu następnych lat.

Szczegółowo przygotowany plan przedsięwzięcia inwestycyjnego powinien zawierać, choćby w okrojonej wersji, takie elementy jak: analiza finansowa, plan marketingowy, analiza SWOT, macierz BCG, harmonogram spłaty kredytu o ile inwestor się takim posiłkuje, badanie ankietowe rynku.

Przykładem definicji z drugiej grupy, czyli utożsamiające biznes plan z planem przedsięwzięcia biznesowego jest definicja:
- Biznes plan jest dokumentem opisującym przedsięwzięcie gospodarcze, które chce się zrealizować w przyszłości, wraz z analizą i oceną wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań mających wpływ na jego powodzenie.

Według definicji z trzeciej grupy, biznes planem nazywany jest plan przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia, głownie inwestycyjnego. Tak więc biznes plan:
- to plan przedsięwzięcia dochodowego, niekiedy jako plan przedsiębiorstwa lub po prostu plan działania nacelowany na sukces, na efekt zysku i rentowności.
- przedstawia warunki, narzędzia i sposoby realizacji celów firmy lub przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Statystyka tekstu: znaki - 2712 | słowa - 309 | zdania - 21

Tagi: #biznes plan #zarządzanie #planowanie #definicja biznes planu

Podobne tematy:
- Po co piszemy biznes plan i jaki jest jego schemat i funkcje
- Proces szkoleń w przedsiębiorstwie X
- Bankowość elektroniczna jako kanał komunikacji z klientem
- Spółka cywilna - istota i charakter
- Analiza sytuacji konkurencyjnej

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie