Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


Tagi


Honda | ryzyko kursowe | finansowanie | ekonomia | szkolenia | wynik finansowy | serwis aut | demografia | spółki | zlecenie |
Co to jest biznes planZacznijmy od podstaw. Biznes plan to podstawowy dokument wspomagający zarządzanie firmą poprzez:
- konkretyzowanie koncepcji działania
- ustalanie metod i sposobów ich osiągania przy uwzględnieniu ograniczeń
- kontroli przebiegu realizacji przedsięwzięć

W literaturze spotkać można wiele rozmaitych definicji biznes planu. Ogólnie biorąc definicje biznes planu można podzielić na trzy grupy:
- definicje kojarzące biznes plan z planem przedsiębiorstwa
- definicje utożsamiające biznes plan z planem przedsięwzięcia biznesowego
- definicje, według których słowo biznes plan oznacza zarówno plan przedsiębiorstwa, jak i plan przedsięwzięcia gospodarczego.

Definicje kojarzącą biznes plan z planem przedsiębiorstwa wg. różnych autorów:
- biznes plan to szczegółowy plan działania firmy, jaki przedsiębiorcy przedstawiają na piśmie. To mapa, która pokazuje przedsiębiorcy jak dotrzeć do celu
- biznes plan jest to zbiór dokumentów planistycznych, które powinny określać przedsiębiorstwo, miejsce przedsiębiorstwa w otoczeniu gospodarczym, cele przedsiębiorstwa, sposoby i środki zmierzające do osiągnięcia celów w określonym horyzoncie czasowym.
- Biznes plan to zestaw dokumentów, w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej , marketingowej, organizacyjnej, kadrowej oraz technologicznej. Obejmuje on działalność bieżącą oraz okres od trzech do pięciu następnych lat.

Przykładem definicji z drugiej grupy, czyli utożsamiające biznes plan z planem przedsięwzięcia biznesowego jest definicja:
- Biznes plan jest dokumentem opisującym przedsięwzięcie gospodarcze, które chce się zrealizować w przyszłości, wraz z analizą i oceną wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań mających wpływ na jego powodzenie.

Według definicji z trzeciej grupy biznes planem nazywany jest plan przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia, głownie inwestycyjnego:
- Biznes plan to plan przedsięwzięcia dochodowego, niekiedy jako plan przedsiębiorstwa lub po prostu plan działania nacelowany na sukces, na efekt zysku i rentowności.
- Biznes plan przedstawia warunki, narzędzia i sposoby realizacji celów firmy lub przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Statystyka tekstu: znaki - 2329 | słowa - 280 | zdania - 12

Tagi: #biznes plan #zarządzanie #planowanie #definicja biznes planu

Podobne tematy:
- Po co piszemy biznes plan i jaki jest jego schemat i funkcje
- Proces szkoleń w przedsiębiorstwie X
- Jak napisać pracę magisterską
- Historia powstania Banku Gospodarki Żywnościowej BGŻ
- Zastosowanie spółki cywilnej

Nowe tematy:
- Upadłość podmiotów umowy faktoringowej
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju