Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


tylko moda

Tagi


Coca Cola | rachunki bankowe | spread | zarobek | upadłość | turysta | magazyny | katalogi | kredyty wekslowe | sprzedaż aut |
Skutki bezrobociaKonsekwencje bezrobocia można rozpatrywać w płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej, prawnej, politycznej, a także-psychologicznej zdrowotnej i obyczajowej w odniesieniu do jednostek rodzin, środowisk lokalnych i całego społeczeństwa.

Bezrobocie powoduje przede wszystkim degradację ekonomiczną osób i rodzin. Gwałtowny spadek dochodów prowadzi do przymusowego oszczędzania poprzez ograniczenia, a często rezygnację z zaspokajania niektórych potrzeb; zmusza do zaciągania pożyczek.

Najdotkliwiej skutki bezrobocia odczuwają rodziny wielodzietne i niepełne, w których utrata pracy głównego żywiciela oznacza niemal natychmiastowe pogorszenie i tak na ogół trudniejszych od przeciętnych warunków życia. Trudności w opłacaniu pozarodzinnych form opieki nad dziećmi lub rezygnacja z usług placówek oświatowych i edukacyjnych, a także ze zorganizowanych form wypoczynku i rekreacji wpływa na sytuację dzieci w rodzinach bezrobotnych. Kategorią szczególnie zagrożona skutkami bezrobocia jest młodzież- głównie absolwenci. Bezrobocie przede wszystkim zniekształca proces aktywizacji zawodowej młodzieży. Opóźnia a często nawet uniemożliwia ekonomiczne i społeczne usamodzielnienie się młodzieży.

Bezrobocie zwłaszcza długotrwałe powoduje dewaluację kwalifikacji zawodowych, obniża aspiracje edukacyjne, osłabia wolę pracy i zdolność do podejmowania wysiłku w celu pozyskania zarobkowego źródła utrzymania. Bezczynność i nieuregulowany tryb życia wyzwalają w młodzieży zachowania patologiczne, które znajdują się w alkoholizmie, nikotynizmie, narkomanii i przestępstwach kryminalnych. Brak perspektyw zatrudnienia oraz możliwości dodatkowego zarobkowania - zwłaszcza w małych ośrodkach powoduje degradację pozycji społecznej bezrobotnych; długotrwała bezczynność zawodowa wywiera negatywny wpływ na ich samopoczucie i stan zdrowia.

Statystyka tekstu: znaki - 1830 | słowa - 210 | zdania - 12

Tagi: #

Podobne tematy:
- Znaczenie i koszty bezrobocia - część 1
- Znaczenie i koszty bezrobocia - część 2
- Bezrobocie i jego rodzaje

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie