Biznes planWYSZUKIWARKA


Polecane strony

Biznes plan biura rachunkowego


Poniżej znajdują się najważniejsze zagadnienia zawarte w pracy:

Projekt ten opisuje działania związane z założeniem biura rachunkowego. Podstawową działalnością biura rachunkowego będzie obsługa księgowa firm prowadzących działalność gospodarczą. W biznes planie zawarta jest analiza strategiczna (SWOT czyli analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń), opis strategii przedsiębiorstwa, a w niej cele firmy, charakterystyka otoczenia rynkowego oraz zasady monitoringu. Plan działalności marketingowej obejmuje analizę rynku, strategię cen. Plan finansowy z kolei obejmuje plan przychodów i kosztów, rachuku wyników, nakładów inwestycyjnych, zapotrzebowania na kapitał obrotowy i źródeł finansowania, przypływów pieniężnych i bilasu. Na koncu projektu znajduje się ocena finansowa. Liczba stron: 20

 

Kod otrzymany w SMS-ie:  Najpopularniejsze prace w tej kategorii:

- Biznes plan salonu fryzjersko - kosmetycznego

- Biznes plan firmy reklamowej

- Biznes plan Fitness Clubu

- Biznes plan spółki produkującej kostkę brukową

- Biznes plan przedsiębiorstwa handlującego artykułami przemysłowymi

- Biznes plan firmy transportowej