Biznes planWYSZUKIWARKA


Polecane strony

Biznes plan punktu ksero


Poniżej znajdują się najważniejsze zagadnienia zawarte w pracy:

Firma świadczy usługi w zakresie ksero, bindowania, laminowania oraz sprzedaży artykułów papierniczych. Elementy biznes planu: streszczenie, przedmiot działalności, określenie potrzeb finansowych, sezonowość produkcji, perspektywy przedsiębiorstwa, siły i słabości konkurencji, zasady rekrutacji przecowników, plan produkcji, plan marketingowy, cena, promocja, reklama, SWOT (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia), analiza finansowa z bilansem otwarcia, przyszłe inwestycje, koszty zmienne i stałe, przychody ze sprzedaży, analiza kosztu zmiennego jednostkowego, przychód jednostkowy, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, ilościowy próg rentowności, kretyt, przykładowa ankieta marketingowa. Liczba stron: 28

 

Kod otrzymany w SMS-ie:  Najpopularniejsze prace w tej kategorii:

- Biznes plan salonu fryzjersko - kosmetycznego

- Biznes plan firmy reklamowej

- Biznes plan Fitness Clubu

- Biznes plan spółki produkującej kostkę brukową

- Biznes plan przedsiębiorstwa handlującego artykułami przemysłowymi

- Biznes plan firmy transportowej