Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony

Biznes plan stacji paliw LPG i myjni samochodowej


Poniżej znajdują się najważniejsze zagadnienia zawarte w pracy:

Streszczenie kierownicze, charakterystyka firmy, geneza projektu oraz charakter przedsiębiorstwa, ocena otoczenia mikroekonomicznego i makroekonomicznego, opis majątku przedsiębiorstwa, misja, wizja, cele strategiczne, taktyczne, operacyjne, charakterystyka oferty, konkurencja, określenie przewagi konkurencyjnej, rynek, produkt, klienci, analiza otoczenia konkurencyjnego wg 5 sił Portera, plan marketingowy, elementy marketingu mix - produkt, cena, promocja, dystrybucja, budżet działań marketingowych, plan sprzedaży, kadry, technika, technologia i logistyka, zestawienie kosztów działalności. W części finansowej znajduje się: rachunek wyników, bilans, rachunki przepływów pieniężnych, próg rentowności BEP, wrażliwość progu rentowności, wskaźniki struktury i dynamiki. Liczba stron: 45

 

Kod otrzymany w SMS-ie:  Najpopularniejsze prace w tej kategorii:

- Biznes plan salonu fryzjersko - kosmetycznego

- Biznes plan firmy reklamowej

- Biznes plan Fitness Clubu

- Biznes plan spółki produkującej kostkę brukową

- Biznes plan przedsiębiorstwa handlującego artykułami przemysłowymi

- Biznes plan firmy transportowej