Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony

Biznes plan szkoły języków obcych


Poniżej znajdują się najważniejsze zagadnienia zawarte w pracy:

Szkoła języków obcych prowadząca kursy języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Elementy biznes planu: streszczenie, analiza atrakcyjności sektora, charakterystyka usług, podaż i popyt na rynku, ceny, mapa grup strategicznych sektora, analiza strategiczna przedsiębiorstwa - SWOT (szanse i zagrożenia, mocne i słabe strony), założenia promocji sprzedaży, program ilościowy i wartościowy produkcji oraz sprzedaży, koszty, organizacja, harmonogram realizacji inwestycji, plan finansowy - nakłady na środki trwałe, plan kosztów bez amortyzacji, koszty administracyjne, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, łączne nakłady inwestycyjne, kapitał obrotowy netto, źródła finansowania, przepływy pieniężne netto, rachunek wyników, plan bilansu, wskaźniki płynności, efektywności zarządzania, zyskowności. Liczba stron: 24

 

Kod otrzymany w SMS-ie:  Najpopularniejsze prace w tej kategorii:

- Biznes plan salonu fryzjersko - kosmetycznego

- Biznes plan firmy reklamowej

- Biznes plan Fitness Clubu

- Biznes plan spółki produkującej kostkę brukową

- Biznes plan przedsiębiorstwa handlującego artykułami przemysłowymi

- Biznes plan firmy transportowej