biznesplan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony

Kategorie:
| Biznes plan | Analiza finansowa | Plan marketingowy | Zarządzanie kadrami | Analiza strategiczna | Bankowość | Zarządzanie |

  • Motywacja pracowników - Istota i znaczenie motywacji, koncepcje, teorie, potrzeby wg Abrahama Maslowa,...
  • Rekrutacja - Krótki rys historyczny i pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi, miejsce rekrutacji...
  • Teoria motywacji - Zdefiniowanie pojęcia motywacji, intensywność motywacji a sprawność działania, motywacja zachowań...