Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


Tagi


kredytowanie | giełda papierów wartościowych | kredyty bankowe | inwestowanie na giełdzie | katalogi | serwis aut | Alfa Romeo | apartament | promocja firmy | kredyty inwestycyjne |
Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzićLikwidacja środka trwałego wiąże się z wycofaniem danego składnika majątku z użytkowania. Najczęściej dzieje się tak w wyniku utraty przydatności, przykładowo w sytuacji, gdy ulegnie on zniszczeniu. Jak przeprowadzić likwidację środka trwałego? Jak przebiega ewidencjonowanie i czego należy dopilnować?

Co to jest środek trwały?


Środki trwałe to majątek zaliczany do rzeczowych aktywów trwałych. Może występować zarówno w formie własności, jak i współwłasności firmy. Cechuje się rzeczowością, kompletnością i przydatnością do użytku. Jeśli wykorzystanie zużyty, wykorzystany czy zniszczony, należy przeprowadzić jego likwidację. Co ważne, środek trwały musi być wykorzystywany co najmniej rok. Dopiero po tym czasie można przejść do rozpoczęcia procesu likwidacji.

Przykładami środka trwałego jest samochód, nieruchomość, grunt, lokal czy maszyna lub urządzenie firmowe.

Jak przebiega likwidacja środka trwałego?


Cały proces likwidacji środka trwałego składa się z dwóch etapów. Są to:

- Postawienie środka trwałego w stan likwidacji
- Fizyczna likwidacja środka trwałego.

Obydwa muszą być odpowiednio udokumentowane.

Procedura likwidacji jest regulowana przez przepisy Ustawy o rachunkowości, mianowicie art. 26-27 w rozdziale 3. Regulacje te związane są z terminami, metodami i częstotliwością inwentaryzacji. Nie znajdują się w niej jednak przepisy określające samą technikę przeprowadzenia inwentaryzacji i likwidacji środka trwałego.

Najpierw usunięcie środka trwałego z ewidencji

W przypadku gdy środek trwały się popsuje lub zostanie zużyty, konieczne jest nie tylko jego fizyczne zlikwidowanie. W takiej sytuacji firma musi zadbać o to, aby został on usunięty z ewidencji, co musi być przeprowadzone w pierwszej kolejności. Dopiero potem można zlikwidować go fizycznie.

Jak usunąć środek trwały z ewidencji?


Należy sporządzić dokument LT - Likwidacja środka trwałego. Zawiera on następujące dane:

- Nazwa jednostki wystawiającej LT.
- Adres.
- Numer dowodu.
- Data.
- Nazwa środka trwałego.
- Numer inwentarzowy środka trwałego.
- Orzeczenie komisji likwidacyjnej wraz z określeniem przyczyny i sposobu likwidacji środka trwałego (może być to orzeczenie właściciela firmy w przypadku działalności jednoosobowej).
- Podpisy - kierownika jednostki lub właściciela, pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie środkami trwałymi, księgowego lub upoważnionego pracownika biura rachunkowego, członków komisji likwidacyjnej.
- Ewentualne uwagi związane z usuwaniem środka.

Jak wskazuje biuro rachunkowe Katowice: Likwidację księgową rozpoczynamy od wyksięgowania wartości początkowej z konta „Środki trwałe”, a następnie przeprowadzamy umorzenie z konta „Umorzenie środków trwałych”. Księguje się także różnicę pomiędzy wartością początkową i umorzeniem z uwzględnieniem przyczyn likwidacji środka trwałego. Nie obędzie się bez zapisów w ewidencji analitycznej i zaksięgowania wartości początkowej środka trwałego trafiającego w stan likwidacji na koncie "Środki trwałe w likwidacji".

Fizyczna likwidacja środka trwałego

Po sporządzeniu powyższego dokumentu można rozpocząć fizyczną likwidację środka trwałego. Robi się to na wniosek komisji po otrzymaniu zgody kierownika jednostki lub właściciela. Trzeba jednak sporządzić protokół likwidacji. Musi on zawierać datę i miejsce sporządzenia, nazwę i adres jednostki, nazwę i adres firmy z której usuwa się środek trwały, dane osób uczestniczących w likwidacji, numer identyfikacyjny dokumentu, nazwę i numer inwentarzowy środka, powód i sposób likwidacji (np. utylizacja), podpisy.

Protokół powinien być uzupełniony o takie dokumenty jak potwierdzenie przyjęcia likwidowanego środka trwałego (no. przyjęcie auta do zezłomowania) czy dowód uiszczenia opłaty środowiskowej.

Statystyka tekstu: znaki - 3946 | słowa - 475 | zdania - 41

Tagi: #

Podobne tematy:
- Kredyt inwestycyjny (kredyt celowy)
- Po co piszemy biznes plan i jaki jest jego schemat i funkcje
- Oceny pracownicze
- Sponsoring - jego rodzaje i przykłady

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie