Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


Tagi


finansowanie przedsiębiorstwa | hierarchia potrzeb | detalista | odnawialna linia kredytowa | saldo | kraj | piramida potrzeb Maslowa | oszczędzanie | sklepy | rachunki walutowe |
Kredyt płatniczy dla firmKredyt płatniczy przeznaczony jest na finansowanie bieżących zobowiązań płatniczych kredytobiorcy, powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jest to kredyt celowy realizowany jednorazowo w wysokości przyznanej kwoty. Najczęściej udzielany jest na okres do 30 dni.

Bank uwzględnia przy tym na ogół wysokość średnich miesięcznych wpływów środków pieniężnych na rachunek bieżący przedsiębiorstwa za okres 6 miesięcy przed udzieleniem kredytu. Kredyt płatniczy udzielany jest w złotówkach lub dewizach na pokrycie przejściowego braku środków na spłatę wymagalnych zobowiązań. Kredytobiorcami są zatem te przedsiębiorstwa, które zgłaszają jednorazowe krótkotrwałe zapotrzebowanie na środki pieniężne. Przeznaczany jest najczęściej na dokonanie płatności lub sfinalizowanie zobowiązań na podstawie dokumentów potwierdzających przyszły wpływ na rachunek (potwierdzenie przelewu, transferu waluty, itp.). W wyniku dokonania płatności powstaje tzw. saldo debetowe, które ulega automatycznej likwidacji w momencie wpływu środków na konto przedsiębiorcy. Konieczne jest przy tym, aby przedsiębiorstwo posiadało bezsporne, niezapłacone wierzytelności, których udokumentowaniem są wystawione stosowne faktury dla kontrahentów.

Wysokość kredytu płatniczego uzależniona jest od faktycznych, zgłaszanych potrzeb przedsiębiorstwa, które weryfikowane są analizą jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. Wykorzystanie kredytu płatniczego następuje na podstawie dyspozycji przedsiębiorstwa i polega na przekazaniu środków z rachunku kredytu na rachunek przedsiębiorstwa prowadzony w oddziale lub zapłacie za faktury dostawcy. Kredyt taki podlega sukcesywnej spłacie. Kredytobiorca ma obowiązek zawiadomienia banku z jednodniowym wyprzedzeniem o zamiarze spłaty. Na ogół kwota spłacanej raty powinna wynosić co najmniej 25% wysokości kwoty udzielonego kredytu. Podstawową zaletą kredytu płatniczego jest możliwość uzyskania kredytu zarówno w złotówkach, jak i w innej walucie - w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Stałe oprocentowanie kredytu daje ponadto możliwość dokładnego określenia kosztów związanych z pozyskanym kredytem. Dzięki wykorzystaniu tej formy finansowania przedsiębiorstwa mogą utrzymać chwilowo zagrożoną płynność finansową, ponieważ kredyt taki pozwala na likwidowanie zatorów płatniczych, poprawiając przepływy finansowe.

Oprocentowanie kredytu płatniczego podlega każdorazowej negocjacji pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem. Podstawową różnicę między kredytem obrotowym a kredytem płatniczym stanowi okres kredytowania. Kredytu płatniczego udziela się maksymalnie na okres 28 dni, a więc jest to produkt tańszy, prowizje i opłaty są odpowiednio niższe a wskaźnik zadłużenia jest wyższy jedynie w krótkim okresie. Istotnym wyróżnikiem jest również cel finansowania. Podczas gdy za pomocą kredytu obrotowego finansować można cykle produkcyjne, kredyt płatniczy finansuje chwilowe zapotrzebowanie na środki obrotowe.

Statystyka tekstu: znaki - 2949 | słowa - 354 | zdania - 25

Tagi: #kredyty #pożyczki #oprocentowanie kredytu #rachunek kredytowy #kredyt w rachunku kredytowym #kredyt walutowy

Podobne tematy:
- Jakie kredyty zaciągają przedsiębiorstwa
- Kredyt inwestycyjny (kredyt celowy)
- Kredyt akceptacyjny
- Kredyt rewolwingowy
- Kredyt bankowy

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie