Biznes plan
www.wczasie.eu

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


życzenia noworoczne 2023

Tagi


hotele | GPW | wynajem | sprzedaż | historia | styl życia | kredytodawca | Likwidacja środka trwałego czyli jak przeprowadzić taką likwidację. | rękojmia | Mercedes |
Kredyt akceptacyjny

www.odczasudoczasu.eu

Kredyt akceptacyjny jest umową, na mocy której bank zobowiązuje się do akceptowania do kwoty kredytu ciągnionych na niego weksli przez przedsiębiorcę. Podstawą uzyskania akceptu bankowego weksla trasowanego na bank i ewentualnego korzystania z kredytu akceptacyjnego jest umowa, w której klient zleca bankowi akceptowanie weksli, a bank przyjmuje zlecenie, jednocześnie zobowiązując się do udzielenia kredytu akceptacyjnego w przypadku niedostarczenia przez klienta środków na wykup weksla.

Kredyt akceptacyjny ma zastosowanie wówczas, gdy dostawca nie dysponuje dostatecznymi informacjami na temat zdolności płatniczych odbiorcy. Kredyt akceptacyjny ma charakter krótkoterminowy i przeznaczony jest na finansowanie zobowiązań kredytobiorcy akceptowanymi przez bank wekslami. Zaletą tego typu kredytu są niskie koszty finansowania. Umożliwia on wystawcy weksla poprawę płynności finansowej i wiarygodności oraz umożliwia uzyskiwanie dochodów z depozytem stanowiących zabezpieczenie kredytu akceptacyjnego przy jednoczesnym terminowym regulowaniu zobowiązań wobec kontrahentów. Z kolei beneficjent dzięki kredytowi akceptacyjnemu ma możliwość regulowania własnych zobowiązań, a akcept jednego banku ułatwia uzyskanie kredytu dyskontowego w innym banku.

Weksel umożliwia szybsze otrzymanie należności, gdyż można go zdyskontować przed terminem płatności. Ułatwia to rozliczenia pomiędzy kolejnymi posiadaczami weksla. Maksymalny okres kredytowania wynosi na ogół do jednego roku. W terminie wykupu weksla bank pobiera należności z rachunku kredytobiorcy. W przypadku braku środków wykup weksla, w zależności od rodzaju zawartej umowy bank może pobrać środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie lub uruchomić kredyt krótkoterminowy.

Statystyka tekstu: znaki - 1737 | słowa - 213 | zdania - 13

Tagi: #pożyczki #kredyty #płynność #kredyty dla firm #kredyt dla firm #kredyt dla firmy

Podobne tematy:
- Jakie kredyty zaciągają przedsiębiorstwa
- Kredyt inwestycyjny (kredyt celowy)
- Kredyt rewolwingowy
- Kredyt płatniczy dla firm
- Kredyt bankowy

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie