Biznes plan
Pozycjonowanie stron

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


Baza wizytówek

Tagi


gazeta | kino | kredyt walutowy | macierz BCG | dom maklerski | finansowanie firmy | marketing bezpośredni | hossa | zarobek | image marki |
Opis i charakterystyka pracownikaAby w pełni odpowiedzieć na pytanie jaka osoba powinna znaleźć się na danym stanowisku należy jasno określić jakiego kandydata poszukuj, a przede wszystkim jakie jego cechy, umiejętności są wymagane.

Możliwe kryteria do określania profilów wymagań (związanych z osobą)

Wymagania fizyczne:
• Ostrość wzroku
• Słuch
• Ruchliwość, żywotność, obrotność, zwrotność, (poczucie równowagi)
• Silna budowa ciała
• Zmysł dotyku (szybkość ruchu palców i rąk)
• Zdolność zróżnicowania kolorów
• Zmysł powonienia
• Zmysł smaku
• Brak dolegliwości bólowych
• Wrażliwość na warunki zewnętrzne (wilgotność, zimno, temperatura, kurz)

Wymagania umysłowe / psychiczne:
• Ocena "na oko"
• Koncentracja
• Cierpliwość
• Wytrzymałość na obciążenia
• Szybkość rozpoznawania
• Poczucie formy
• Kreatywność, fantazja
• Rysowanie odręczne
• Poczucie liczby, umiejętność liczenia i zdolności matematyczne
• Elastyczność
• Zdolności organizacyjne
• Zdolności werbalne
• Umiejętność przekonywania i dyskusji
• Kontaktowość
• Zdolności przystosowawcze
• Spostrzegawczość
• Umiejętność koncentracji
• Determinacja
• Szybkość reakcji
• Ścisłość, dokładność
• Zdolność wyobraźni przestrzennej
• Postaciowanie
• Rozumienie zjawisk techniczno-fizycznych
• Logika
• Spostrzegawczość
• Umiejętność wysławiania się, formułowania myśli w zdania
• Gotowość do podejmowania rokowań
• Zdolność pracy w grupie
• Podstawowa wiedza o branży

Wymagania osobowościowe
• Formy zachowania
• Pewność siebie
• Poczucie porządku
• Świadomość odpowiedzialności
• Inicjatywa
• Znajomość języków obcych
• Przyjazny sposób bycia
• Samoopanowanie
• Czystość
• Pewność, niezawodność
• Dynamika
• Wykształcenie ogólne

Charakterystyka osobowa danego kandydata może być także oparta na jeszcze innej klasyfikacji. Można skorzystać ze schematu siedmiopunktowego lub pięciopunktowego.

Schemat pięciopunktowy zalicza takie elementy jak:
1. wpływ na innych
2. kwalifikacje, doświadczenie
3. wrodzone zdolności
4. motywację
5. umiejętność przystosowania się

Schemat siedmiopunktowy. Przykładowa charakterystyka osobowa w dziale sprzedaży na stanowisku sprzedawca telefoniczny:
1. warunki fizyczne – wyraźny, mocny i przyjemny głos i sposób mówienia, ogólny dobry stan zdrowia
2. wykształcenie – pożądane doświadczenie z tego typu pracy, świadectwo wykształcenia
3. ogólna inteligencja – dobra pamięć, zdolność do podejmowania decyzji natychmiastowych
4. specjalne talenty – umiejętność rozmów telefonicznych, łatwość operowania liczbami, zdolność do pracy w wymagających warunkach i dotrzymywanie napiętych terminów
5. zainteresowania – praktyczne i towarzyskie
6. skłonności – ekstrawertyk, przyjazny, dyskretny
7. okoliczności – musi być w stanie pracować sporadycznie wieczorami i w weekendy

Statystyka tekstu: znaki - 3189 | słowa - 296 | zdania - 17

Tagi: #

Podobne tematy:
- Po co piszemy biznes plan i jaki jest jego schemat i funkcje
- Referencje i testy w procesie rekrutacji
- Siemens - jakość i obsługa klienta (2)
- Oceny pracownicze
- Planowanie zasobów ludzkich

Nowe tematy:
- Upadłość podmiotów umowy faktoringowej
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju