Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


Tagi


rzadkość | nauka | sprzedawca | prawo cywilne | logistyka | | inflacja | detalista | kredyty gotówkowe | nadzór |
Kiedy szkolimy pracownikówIstnieją trzy sytuacje, w których pracownikom firmy szklenia mogą być potrzebne. Z pierwszą ma się do czynienia wówczas, gdy pojawia się w przedsiębiorstwie nowy pracownik. Większość nowo zatrudnionych osób wymaga przeszkolenia w zakresie obsługi wykorzystywanych w firmie urządzeń i procesów, poznania stosownych procedur i standardów zachowania. Niektórzy z nich przychodzą już z gotowym zestawem umiejętności muszą, więc poznać tylko niuanse procesów obowiązujących w danej firmie.

Druga sytuacja wywołująca potrzebę szkoleń wiąże się z pracownikami starszymi stażem. Szkoleni są oni głównie wtedy, kiedy powstaje potrzeba przeszkolenia pracowników w zakresie np. obcowania z nową technologią. Sytuacja taka zachodzić może w przypadku zakupienia np. komputerów do firmy. Firma, która od czasu do czasu dokonuje zmiany procedur i polityki, musi się liczyć z potrzebą przeszkolenia pracowników.

Trzecia sytuacja wymagająca w firmie szkoleń to taka, w której szkolenie będzie potrzebne jako środek zaradczy. Z taką sytuacją mamy do czynienia w momencie, gdy pracownik nie posiada pewnej podstawowej umiejętności wymaganej do wykonywania danej pracy. Bywa tak wówczas, gdy nowo zatrudniony pracownik z wymaganymi umiejętnościami, nie w pełni sprawdza się na powierzonym stanowisku. Oprócz szkoleń będących odpowiedzią na konkretne potrzeby firmy, można również zaoferować pracownikom możliwość zdobywania nowych umiejętności i wiedzy w celu zwiększenia ich szans na awans. Można stosować ustawiczne szkolenia polegające na tym, że pracownik zapoznaje się z zadaniami wykonywanymi na innych stanowiskach w firmie. By jednak mógł funkcjonować tak wszechstronny program szkoleń w każdym przedsiębiorstwie musi on bazować na głębokim zaangażowaniu właściciela w stały rozwój pracowników i firmy.

Szkolenie pracowników wymaga dużego trudu, pracy i zaangażowania. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji załogi przedsiębiorstwa powinno, więc odbywać się przy pomocy wcześniej opracowanych technik szkoleniowych. Istnieje ich wiele, jednak przy ich wyborze należy brać pod uwagę uczestników oraz potrzeby firmy. Mogą to być między innymi szkolenia w trakcie pracy, które stanowią najlepsze rozwiązanie, gdy nie można przenieść do sali wykładowej materiałów lub urządzeń wykorzystywanych na danym stanowisku. Odbywają się w trakcie pracy, co umożliwia pracownikowi wnikliwie śledzenia całego procesu od rozpoczęcia do jego zakończenia. Są to również techniki takie jak samokształcenie i kształcenie kierowane. Samokształcenie jest często niedocenioną przez właścicieli formą szkolenia. Metoda ta może być bardzo przydatna, jeśli potrzeby szkoleniowe osób zatrudnionych w firmie są bardzo różnorodne.

Pozwala ona pracownikom samodzielnie opanować konkretną wiedzę lub umiejętności i pomijać kwestie mniej przydatne im w pracy. Kształcenie kierowane polega na wykorzystywaniu kompletu materiałów szkoleniowych przygotowanych specjalnie pod kątem nauki samodzielnej. Pracownik wówczas może sam wybrać temat do przyswojenia, wykonać związane z nim zadania, a następnie sprawdzić nowo zdobytą wiedzę i umiejętności. Materiały takie zazwyczaj znajdują się na kasetach video, dyskietkach, CD-romach lub są wydrukowane w postaci podręczników i zeszytów ćwiczeń. Taka technika nauki samodzielnej pracownika często okazuje się skuteczna, ale ma również pewne wady. Dla niektórych pracowników może być po prostu nudna, ponieważ uczący się pozostawiony jest sam sobie i nikt nie zachęca go na bieżąco do podejmowania wysiłku. Nauka samodzielna wymaga wewnętrznej dyscypliny i nie sprawdza się w przypadku pracowników, którzy z natury nie są nastawieni na realizację celów, albo tych, którzy nie dostrzegają korzyści, jakie dzięki włożonemu wysiłkowi mogą osiągnąć. Można temu zaradzić wyznaczając osobę odpowiedzialną za wspieranie uczącego się pracownika, który może uatrakcyjnić proces samokształcenia, wprowadzając np. dodatkowe zadania do wykonania, jak również zachęcać pracownika do utrzymania wysokiego tempa nauki
i realizowania celów szkolenia. Do innych zalecanych technik szkolenia pracowników zalicza się również seminaria szkoleniowe.

Przeprowadzane są one poza codziennym miejscem pracy i prowadzone są przez instruktorów lub moderatorów. Dobrze zaaranżowane seminaria szkoleniowe mogą być świetnym sposobem przekazania wiedzy i nauczenia szeregu umiejętności. Nie są jednak pozbawione wad. Mimo to mają sens. Szkolenie w takiej formie daje nie tylko możliwość zdobycia nowych umiejętności pracownikom, lecz również okazję do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Ponadto szkolenie pracowników to doskonalenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Dzięki rozwojowi tych zasobów przy pomocy szkoleń firma staje się źródłem przewagi nad konkurencją. Mając dobrze przeszkolony potencjał ludzki zdolna jest do tworzenia innowacji oraz projektowania i wdrażania zmian strategicznych.

Statystyka tekstu: znaki - 4890 | słowa - 646 | zdania - 43

Tagi: #szkolenia #nauka #pracownicy

Podobne tematy:
- Wywiady w procesie selekcji pracowników
- Planowanie zasobów ludzkich
- Rekrutacja i selekcja pracowników w przykładowej firmie X
- Proces szkoleń w przedsiębiorstwie X
- Oceny pracownicze

Nowe tematy:
- Likwidacja środka trwałego - jak przeprowadzić
- Lampy kryształowe - Niezwykła elegancja i ponadczasowy styl
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie