Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony


airmax internet

Tagi


pożyczka pieniężna | kredyt celowy | Hyundai | DVD | handel internetowy | weksel in blanco | segmentacja rynku | zarządzanie zasobami ludzkimi | inwestowanie | kredyt na samochód |
Bankowość elektroniczna jako kanał komunikacji z klientemW dzisiejszym świecie nowoczesnych technologii wszystkie dziedziny życia współczesnego człowieka przechodzą głęboką metamorfozę. Wykorzystując coraz to nowsze i efektywniejsze systemy obiegu i przetwarzania informacji, chcemy wiedzieć więcej i lepiej. Służą nam do tego media, technologie informatyczne, telekomunikacja. Choć pojęcia te są wyodrębnione, ich wzajemne przenikanie się jest już faktem, a wręcz, ich egzystowanie jako niezależnych od siebie, staje się niemożliwe.

Te wszystkie kanały dystrybucji informacji wraz z rozwojem cywilizacji pozwalają na większą swobodę człowiekowi przy decyzjach dotyczących jego osoby, rodziny, czy interesów.

Pojęcie bankowości elektronicznej pojawiło się w literaturze w latach osiemdziesiątych. Bankowość elektroniczna wyglądała inaczej jeszcze kilka lat temu, inaczej wygląda dziś i zapewne inaczej będzie wyglądać za lat kilka. Postęp technologiczny jest ogromny i kierunki jej rozwoju można przewidywać w ogólnym zakresie. W związku z tym rodzi się problem precyzyjnego określenia definicji bankowości elektronicznej.

Jest ich kilka:
1) bankowość elektroniczna jest bankowością opartą na pieniądzu elektronicznym, zaś pieniądz elektroniczny jest określony jako "zespół środków techniczno - informatycznych, magnetycznych, elektronicznych i teletransmisji, pozwalających na obrót pieniężny bez nośnika papierowego i zakładający trójstronne związki między bankiem, handlem i konsumentami, mieści się w ogólnym procesie komputeryzacji stosunków finansowych jaki rozwija się na świecie od lat siedemdziesiątych"
2) bankowość elektroniczna jest szerzej definiowana w mowie potocznej, gdzie jest kojarzona głównie z bankowością internetową, lub z dokonywaniem transakcji bankowych za pomocą komputera, również te pojęcia są ze sobą utożsamiane, spowodowane jest to najprawdopodobniej tym, że ekspansja Internetu, spowodowała największe zainteresowanie bankowością internetową, pojęcia węższego niż bankowość elektroniczna, warto też zauważyć, że wcześniej pojęcie bankowości elektronicznej tak jak by nie istniało, lub było rzadko używane, a mówiło się o niej w kontekście bankomatów czy kart płatniczych o pieniądzu plastikowym czy płatnościach bezgotówkowych
3) bankowość elektroniczna natomiast w raporcie EDS jest definiowana jako zbiór rozwiązań biznesowych i technologicznych umożliwiających interakcję banku z klientem, przy użyciu urządzeń technicznych przekazujących dane kanałami elektronicznymi przy jednoczesnym zintegrowaniu takiego kanału wymiany usług i informacji w strukturze technologicznej i organizacyjnej banku.
4) bankowość elektroniczna to również dostęp do szybkich i pełnych informacji, oferty banku, jego cenników. Banki publikują narzędzia, które mają ułatwić klientom zapoznanie się z ofertą dlatego na stronie banku klient może znaleźć wersję demo panelu klienta czy kalkulator kredytowy, który pozwoli zapoznać się z kosztami kredytu lub wysokością odsetek od lokaty.

Definicja 3 wydaje się być najpełniejszą, wyróżnia trzy płaszczyzny funkcjonowania bankowości elektronicznej tzn. elektroniczną, kontakt banku z klientem, integralność.

Nowoczesne technologie wprowadzają szerokie możliwości dla banku i jego klienta. Przyjrzyjmy się zatem jak elektroniczna bankowość i jej produkty wpłynęła na relacje między bankiem, a klientem.

Statystyka tekstu: znaki - 3322 | słowa - 410 | zdania - 17

Tagi: #bankowość elektroniczna #bankowość internetowa #obsługa klienta #Internet #produkty bankowe

Podobne tematy:
- Bankowość internetowa
- Zalety i wady bankowości elektronicznej
- Reklama i promocja w biznesie
- Rola personelu w marketingu mix
- Promocja w marketingu mix

Nowe tematy:
- Potrzeby klientów według ekonomii
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju
- Giełda jako wskaźnik koniunktury ex-ante


TEST