Biznes plan

WYSZUKIWARKA


Polecane strony
Tagi


wizerunek | wynajem | zarządzanie przedsiębiorstwem | długi | pieniądz | finansowanie firmy | własna firma | usługi maklerskie | kadry | wakacje |
Giełda Papierów WartościowychPierwsza giełda powstała w 1531 r. w Antwerpii. Miała charakter, jak z resztą zdecydowana większość giełd aż do XIX w., towarowo-pieniężny. Dla rozwoju giełd fundamentalne znaczenie miało założenie w 1565 r. Royal Exchange - giełdy pieniężnej w Londynie. Wyspecjalizowane giełdy zajmujące się wyłącznie papierami wartościowymi powstały dopiero w pierwszej połowie XX w., chociaż pionierską instytucją w tym temacie była bezsprzecznie New York Stock Exchange – można powiedzieć, że NYSE stała się giełdą papierów wartościowych jeszcze pod koniec XIX w.

Współczesne giełdy papierów wartościowych mają charakter profesjonalnych instytucji rynku kapitałowego. Stanowią oś rynku, miejscem w którym kapitał jest oferowany, wyceniany i alokowany (chociaż może należałoby użyć określenia - transferowany). Podstawową działalnością giełdy jest publiczne organizowanie i przeprowadzanie transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych.

Według ujęcia prawnego, giełdę określa się jako zespół osób i środków technicznych, zorganizowanych w celu kojarzenia ofert sprzedaży i nabycia papierów wartościowych przy założeniu, że wszyscy uczestnicy rynku papierów wartościowych mają jednakowy dostęp do informacji rynkowej, w tym samym czasie i w jednakowych warunkach zbywania i nabywania praw.

Wielkość i siła oddziaływania giełdy na gospodarkę zależy od wielu czynników, w szczególności od znaczenia i rozmiarów rynku kapitałowego, na którym pełni rolę pośrednika, przede wszystkim od:
- wartości obrotów
- płynności papierów wartościowych, którą określa ich kapitalizacja, ilość spółek akcyjnych, średnia wartość transakcji, liczba sprzedanych akcji
- zaufania do danego rynku i giełdy wszystkich uczestników, a głównie inwestorów
- bezpieczeństwa i możliwości zdobycia kapitału
- możliwości lokat kapitałowych o różnym stopniu ryzyka i dochodu

Jedną z najważniejszych cech jakie giełda mieć powinna jest jej przejrzystość funkcjonowania. Oznacza to, że inwestor musi być dokładnie poinformowany o wszystkim co się dzieje na giełdzie, w szczególności o przebiegu operacji giełdowych. Ważne jest także, aby system notowań papierów wartościowych był łatwy do zrozumienia i obliczenia (skomplikowane procedury i algorytmy obliczania kwotowań w poważnym stopniu ograniczają zaufanie inwestora).

Giełda musi także zapewniać właściwą skalę koncentracji popytu i podaży, co oznacza, że inwestor musi mieć pewność, że jego decyzje inwestycyjne zostaną zrealizowane (natychmiast), transakcje zostaną dokonane po kursie realnym i według ustalonych zasad, a rozliczenie transakcji będzie szybkie i poprawne (przykładowo, na GPW czas rozliczania transakcji, w trakcie którego kapitał inwestora jest całkowicie zamrożony, wynosi 3 dni).

Tagi: #giełda papierów wartościowych #rynek kapitałowy #inwestowanie

Podobne tematy:
- Zmiany prawne po krachu giełdowym w 1929 roku
- Banku Rezerwy Federalnej (FED) a giełda w USA
- Giełda jako wskaźnik koniunktury ex-ante
- Rynek kapitałowy w USA
- Uczestnicy rynku papierów wartościowych

Nowe tematy:
- Sytuacja firmy Opel na rynku
- Oferta firmy Opel na tle konkurencji
- Historia firmy Opel
- Analiza skuteczności kampanii reklamowej
- Wybór medium reklamowego
- Osobiste zabezpieczenia wierzytelności
- Formy zabezpieczeń wierzytelności banku
- Controlling w przedsiębiorstwie
- Czy giełda to odbicie sytuacji gospodarczej kraju
- Giełda jako wskaźnik koniunktury ex-ante